Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

OBILJEŽAVANJE DANA MULTIPLE SKLEROZE – POVEĆAN BROJ OBOLJELIH

Početna » Novosti » Neurološka klinika » OBILJEŽAVANJE DANA MULTIPLE SKLEROZE – POVEĆAN BROJ OBOLJELIH

OBILJEŽAVANJE DANA MULTIPLE SKLEROZE – POVEĆAN BROJ OBOLJELIH

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i ove godine obilježava Svjetski dan multiple skleroze (MS), imunološki posredovane inflamatorne i neurodegenerativne bolesti centralnog nervnog sistema.

Podaci iz 2023.godine govore da je u svijetu 2,9 miliona ljudi oboljelih od ove bolesti, te da je učestalost obolijevanja u stalnom porastu. Svakog 30. maja u godini obilježava se Svjetski dan multiple skleroze u cilju podizanja svijesti, informisanja i edukacije opće populacije o ovoj bolesti, te pružanja podrške oboljelim.  

VD šefica Klinike za neurologiju KCUS-a, prof.dr Selma Šabanagić-Hajrić pojašnjava da iako uzroci ove opake bolesti nisu u potpunosti shvaćeni i potvrđeni, smatra se da genetski faktori u kombinaciji sa faktorima okoline i imunološkim faktorima kontrolišu nastanak i napredovanje bolesti.

„Nažalost, broj oboljelih od multiple skleroze u stalnom je porastu. Prevalenca na svjetskom nivou za 2020. godinu iznosi 35,9 na 100000 stanovnika, a incidenca 2,1/100.000 stanovnika godišnje. U zemljama sa visokom prevalencom ona se kreće i preko 300 na 100.000 stanovnima.  Odnos obolijevanja žena i muškaraca je u porastu od ranijeg odnosa 2:1, do trenutnog odnosa 4:1.  Zabilježen je trend stalnog porasta incidence i prevalence obolijevanja, što je  dijelom  rezultat boljih i efikasnijih metoda prikupljanja podataka, bolje i efikasnije dijagnostike i terapije,  uključivanja većeg broja zemalja u sistem prikupljanja podataka ali i produženje životnog vijeka oboljelih  i djelovanja različitih okolišnih faktora. Ova  bolest se naziva i bolest sa hiljadu lica zbog prisustva velikog broja različitih simptoma koji je karakterišu, uključujući smetnje vida, vrtoglavice, slabosti i trnjenja u rukama i nogama i cijelom tijelu, smetnje održavanja ravnoteže, kontrole sfinktera. Bolest ima karakteristične obrasce sa pogoršanjima (relapsima)  i poboljšanjima (remisijama) ali postoje i  rijeđi oblici kod kojih je prisutno progresivno pogoršanje od samog početka“ – kazala je prof.dr Šabanagić – Hajrić.

Liječenje multiple skleroze je kompleksno i obuhvata tretman akutnih pogoršanja, specifičnu terapiju koja modulira tok bolest i tretman različitih simptoma.

Sa razvojem specifične imunomodulirajuće terapije (DMT) i imunorekonstitucijske terapije (IRT) omogućeno je uspješno moduliranje toka bolesti kod velikog broja pacijenata, posebno u slučajevima ranog  započinjanja terapije što je jedan od najvažnijih ciljeva.

Savremeni dijagnostički kriteriji, koji se zasnivaju na karakterističnoj kliničkoj slici te neuroradiološkoj i imunološkoj dijagnostici, uključujući analizu cerebrovaskularnog likvora, u potpunosti se  provode na Neurološkoj klinici  KCUS-a  što nam omogućava pravovremenu i preciznu dijagnozu bolesti u skladu sa svjetskim kriterijima. Rano dijagnosticiranje primjenom savremenih kliničkih i neuroradioloških kriterija kao i rano započinjanje specifične terapije su značajno promjenili  tok kao i osjećaj kontrole nad ovom teškom bolesti koja uzrokuje različite neurološke, psihičke i kognitivne smetnje a počinje najčešće u  mlađoj odrasloj i  najproduktivnijoj dobi života svake osobe“ – kazala je prof.dr Šabanagić – Hajrić.

Na Neurološkoj klinici KCUS-a trenutno je na aktivnom liječenju specifičnom terapijom za multiplu sklerozu, koja se odobrava preko Federalnog Fonda solidarnosti, 430 pacijenata od ukupno 784 na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana multipleskleroze u Sali OJ NIR KCUS-a  biće upriličeno druženje s pacijentima i članovima njihovih porodica, s početkom u 12.00h.

                                                                                                  PRESS KCUS