Održan I Simpozijum intenzivne medicine i terapije boli

U organizaciji Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a i Udruženja doktora medicine anesteziologa –reanimatologa u Federaciji BiH  u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu održan je „I Simpozij intenzivne medicine i terapije boli“ .

U okviru Simpozijuma izložene su brojne teme, s posebnim akcentom na terapiju akutne i hronične boli kod djece i odraslih.

Prema riječima šefice Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a, prim.mr. sci.med. dr Amele Katica Mulalić Simpozij je uvod za predstojeći Kongres anesteziologa i reanimatologa BiH koji će se održati u novembru mjesecu ove godine.

„Ovakvi skupovi su od iznimnog značaja u smislu razmjene iskustava i znanja kolega anesteziologa i reanimatologa, te praćenja najnovijih dostignuća u ovoj oblasti medicine. Klinika za anesteziju i reanimaciju raspolaže sa četiri odjeljenja, sa anesteziološkom ambulantom i ambulantom terapije boli, i obavlja posao u 30 sala i dijagnostičkih kabineta. U toku Simpozija, pored terapije akutne i hronične boli, održan je i niz predavanja iz intenzivne medicine, te su izloženi  posteri sa prezentacijama i radionicama za doktore i studente Medicinskog fakulteta u Sarajevu,  koji su se upaznali sa osnovama intubacije, mehaničke ventilacije i kardiopulmonarne reanimacije“ – ističe dr. Katica Mulalić.

U okviru predavanja govoreno je o intenzivno-reanimacionom liječenju u intenzivnoj njezi i savremenim aspektima  intenzivnog liječenja  pacijenata izuzetno teškog općeg stanja kojima je potrebna hemodinamska i respiratorna potpora.

Dr. Katica Mulalić naglašava poseban značaj saradnje anesteziologa  sa invazivnim radiolozima u sprovođenju dijagnostičko-terapeutskih procedura kao što je mikrotalasno uklanjanje metastatskih promjena, trombektomije, zatim izvođenje pedijatrijskih procedure kao što je ispitivanje sluha – audiovestibulograma u općoj anesteziji kod beba, biopsija sternuma i drugih organa.

„U intenzivnoj njezi sprovodi se jedan od novih oblika modusa ventilacije, a to je neuroasistirana mehanička ventilacija – NAVA , koja se bazira  na praćenju električne aktivnosti dijafragme pomoću posebnog katetera koji mjeri signale dijafragmalne električne aktivnosti te omogućava bolju sinhronizaciju između pacijenta i respiratora.Neurostimulacijom Freničkog nerva normalizuju se respiratorni pokreti dijafragme, putem arteficijalno izazvanih električnih impulsa“ – pojašnjava dr.katica Mulalić.

Anesteziolozi Klinike za anesteziju i reanimaciju učesnici su programa kontinuirane razmjene znanja iz područja intenzivne medicine u saradnji sa Mayo klinikom /SAD/ i Svjetskom zdravstvenom organizacijom – „CERTAIN 2021/2022.godina“.

Generalna direktorica KCUS-a, prof.dr Sebija Izetbegović ističe da je održani Simpozij dio konstantnih edukacija i stručnog usavršavanja ljekara i medicinskog osoblja KCUS-a.

Kontinuirane edukacije, naučni skupovi i radionice dio su procesa koji vodi ka unaprijeđenju kvalitete zdravstvenih usluga pacijentima. Anesteziolozi i reanimatolozi igraju bitnu ulogu u svim oblastima medicine. Ponosni smo na nove dijagnostičko – terapeutske procedure, gdje je od presudnog značaja saradnja naših onkologa i anesteziologa u bezbolnom sprovođenju brahioterapijskog tretmana onkoloških pacijentica. Anesteziolozi KCUS-a su bili istinski borci u prvim redovima borbe sa COVID-19 i bili su nezamjenjivi u intenzivnom liječenju pacijenata izuzetno teškog općeg stanja kojima je trebala hemodinamska i respiratorna potpora. Brzom reakcijom organizirali smo četiri intenzivne njege za pacijente sa COVID-19, u Izolatoriju “ Podhrastovi “, na Klinici za infektivne bolesti, na Klinici za anesteziju i reanimaciju i u Posebnom respiratornom centru kada je Sarajevo imalo najveći broj bolesnika u toku svih talasa pandemije“ – izjavila je prof.dr Izetbegović.

                                                                                      PRESS KCUS

Pošaljite upit