SAOPĆENJE ZA JAVNOST BRZOM REAKCIJOM DEŽURNIH LJEKARA KCUS-a SPAŠENA FUNKCIJA LIJEVE ŠAKE DEVETOGODIŠNJAKA

Brzom reakcijom ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu spašena je funkcija lijeve šake devetogodišnjem dječaku, kojem je uslijed teže povrede ruke prijetila trajna invalidnost. Dječak je primljen sa otvorenim prijelomom lijevog lakta, dislokacijom fragmenata i povredom krvnih sudova i nerava. Brzom reakcijom dežurnih ljekara i medicinskog osoblja Klinike urgentne medicine dječaku je urađena hitna dijagnostika […]

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KCUS: SLOŽENOM OPERACIJOM SPAŠENA FUNKCIJA ŠAKE KOD MLAĐEG PACIJENTA Na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS danas je urađen izuzetno zahtjevan operativni zahvat presađivanja kosti i mišića s noge na ruku. Riječ je o mlađem pacijentu kojem je uslijed prostrijelne rane zadobijene u lovu potpuno uništena jedna od dvije kosti na ruci, uslijed čega […]

KCUS: Provedena vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti na dvije klinike

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu provedena je vanjska ocjena kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na Klinici za onkologiju i Klinici za hematologiju. Proces implementacije programa uvođenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga trajao je duži period, budući da je osnovna namjera bila primjena standarda u svakodnevnoj kliničkoj praksi, kontinuirano učenje osoblja i uspostavljanje nove organizacijske […]

KCUS: OBILJEŽEN JE  SVJETSKI DAN ANESTEZIJE

U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu obilježen je Svjetski dan anestezije, izvorno nazvan „dan etera“, kao jedan od najznačajnijih događaja u historiji medicine.  Anestezija eterom prvi put je primjenjena 1846.godine u Bostonu, čime je omogućeno potpuno bezbolno izvođenje hirurških zahvata kod pacijenata. Prema riječima šefice Klinike za anestezju i reanimaciju KCUS-a, Prim.dr.sci.med.  Amele Katica- Mulalić […]

Obavjest

Narudžbe za testiranjena trombofiliju vrše se telfonskim putem,  svaki radni dan u terminu od 13,00h.-13,30h. 033 /298 405 – Citogenetika 033/ 297 889 – Molekularna analiza Vađenje krvi za testiranje na trombofiliju radi se srijedom i četvrtkom od 12h u prizemlju DIP-a, soba br.4

Saopćenje za javnost – DIP KCUS 05. avgust 2022.

 U DIP KCUS-a dnevno 4.000 pacijenta dobije uslugu   4.500.000 laboratorijskih analiza godišnje u KCUS    Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) jedina je ustanova tercijarnog zdravstvenog nivoa u Kantonu Sarajevu, u čijoj zgradi Dijagnostike i poliklinike (DIP) dnevno oko 4.000 pacijenta dobije uslugu (ambulantni i konzilijarni pregledi, konsultacije, dijagnostičke i terapijske procedure, laboratorijska dijagnostika […]

Saopćenje za javnost KCUS: Instalirani novi aparati za patohistološke nalaze

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u OJ Klinička patologija ,citologija i humana genetika instalirani su novi aparati za imunohistohemijsko bojenje, koji će omogućitiznačajno brži dolazak do patohistoloških nalaza uz visoku tačnost  tehnologije. Kako kaže prof. dr. Sandra Vegar Zubović, direktorica dijagnostičkih disciplina KCUS, u toku je edukacija kadra za korištenje aparata, koji uz već […]

Održan I Simpozijum intenzivne medicine i terapije boli

U organizaciji Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a i Udruženja doktora medicine anesteziologa –reanimatologa u Federaciji BiH  u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu održan je „I Simpozij intenzivne medicine i terapije boli“ . U okviru Simpozijuma izložene su brojne teme, s posebnim akcentom na terapiju akutne i hronične boli kod djece i odraslih. Prema riječima […]

VAVRA-HADŽIAHMETOVIĆ NARCISA, MILADINOVIĆ KSENIJA, TANOVIĆ EDINA, ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA, ČELIK DAMIR – REHABILITACIJA PACIJENATA SA SPINALNOM LEZIJOM

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 616-832-001-08(075.8) /Narcisa Vavra-Hadžiahmetović … [et al.]. – Sarajevo : Institut za naučnositraživački rad irazvoj KCUS, 2015. – 154 str. : ilustr. ; 25cm Bibliografija: str. 145-154. ISBN 978-9958-00-015-7 Vavra-Hadžiahmetović, Narcisa. – I.Hadžiahmetović, Narcisa Vavra- vidiVavra-Hadžiahmetović, NarcisaCOBISS.BH-ID 22478342

SUBAŠIĆ, ĐEMO, IZETBEGOVIĆ, SEBIJA, MEKIĆ, MEVLUDIN – KLINIČKA MOLEKULARNA BIOLOGIJA

CIP – Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 577.2 SUBAŠIĆ, Đemo Klinička molekularna biologija / Đemo Subašić,Sebija Izetbegović, Mevludin Mekić. – Sarajevo :Institut za naučnoistraživački rad i razvojKliničkog centra Univerziteta, 2015. – 240 str. :ilustr. ; 25 cm Bibliografija uz sva poglavlja