Prvi slučaj Lambda soja koronavirusa potvrđen u KCUS

U OJ Klinička mikrobiologija je nakon specifičnog skrininga na aktuelno cirkulirajuće varijante SARS-CoV-2  i otkrivanja 10 slučajeva Omicron varijante u prošloj sedmici, urađena daljnja karakterizacija sekvencioniranjem slijedeće generacije (NGS) na aparatu MiniSeq Sequencing system Illumina. Sekvencioniranje je urađeno na 23 reprezentativna uzorka. Kod 10 uzoraka je potvrđeno da se radi o Omicron varijanti (B.1.1.529). Kod […]

Rezultati zadnjeg testiranja na specifične mutacije SARS-CoV-2 virusa

U skladu sa preporukama SZO, a sa ciljem kontinuiranog nadzora nad novim varijantama SARS-CoV-2 u OJ Klinička mikrobiologija izvršeno je novo testiranje na mutacije određenog broja RT-PCR pozitivnih uzoraka.
Testiranjem su obuhvaćena 44 reprezentativna uzorka iz 4 kantona: Kanton Sarajevo, srednjebosanski, Unsko sanski i Zeničko-dobojski.

Rezultati sekvenciranja slijedeće generacije (NGS) kompletnog genoma SARS-CoV-2 u OJ Klinička mikrobiologija KCUS

U OJ Klinička mikrobiologija su u periodu 12.03- 18.03.2021 na aparatu sljedeće generacije sekvenciranja (NGS), doniranom od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) sekvencirana 21 reprezentativna uzorka kompletnog genoma SARS-CoV-2. Uzorci su selektirani od  61 uzorka pozitivna na SARS-CoV-2  iz 5 kantona FBiH. Prethodnim skriningom kod 56/61 (91, 8%) uzoraka je dokazano prisustvo specifične mutacije N501Y, […]

KCUS: Potvrđen novi soj korona virusa kod 15 testiranih građana

Na Kliničkoj mikrobiologiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je otkriveno prisustvo novog soja virusa SARS- CoV -2. Od 18 testiranih uzoraka novi soj virusa potvrđen je kod 15 građana, a na osnovu podataka molekularne epidemiološke situacije na globalnom nivou, procijenjeno je da se radi o britanskom soju.  Prema riječima šefice OJ Klinička mikrobiologija, prof.dr. […]

SZO donirala KCUS aparat za unaprijeđenje dijagnostike SARS- CoV-2

KLINIČKI CENTAR UNVERZITETA U SARAJEVU OJ Klinička mikrobiologija OJ Kliničkoj mikrobiologiji KCUS kao referalnoj laboratoriji doniran je od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) aparat nove generacije sekvencionera (NGS) za unaprijeđenje dijagnostike SARS-CoV-2. Prof. dr. Sandra Vegar Zubović , direktorica dijagnostičkih disciplina, je navela da je na aparatu obavljena edukacija uposlenika za detekciju novih varijanti SARS-CoV-2, […]

Završeno ispitivanje genetičkih sekvenci novog koronavirusa (SARS-CoV-2) dokazanog u uzorcima testiranim u KCUS

Od početka COVID-19 i identifikacije novog koronavirusa (SARS-CoV-2), laboratorije širom svijeta generišu podatke o sekvencama njegovog genoma doprinoseći razumjevanju ovog oboljenja i istraživanju odgovarajuće terapije i vakcine. Sekvence genoma su, između ostalog, neophodne u razvoju dijagnostičkih testova, praćenju pandemije, te iznalaženju odgovarajućih mjera prevencije i kontrole. U KCUS je do sada testirano oko 25.000 uzoraka […]

Pošaljite upit