Search
Close this search box.

Historijat, misija i vizija KCUS

Početna » Historijat, misija i vizija KCUS

Historijat Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu

Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman Paša sredstvima Gazi Husref Begovog Vakufa.

Sadašnje mjesto većine objekata Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo utemeljeno je 1894. godine u dijelu grada koji se zove Koševo. Ova godina, kada je osnovana tadašnja Zemaljska bolnica uzima se kao datum osnivanja Kliničkog centra.

Zemaljska bolnica u Sarajevu 1894. godine. Od tog perioda Klinički centar se poput sličnih ustanova u svijetu razvijao u svim segmentima svoga rada. Primjenjivane su najsuvremenije metode rada, obrazovanja te naučno-istraživačkoga rada na razini multidisciplinarne kliničke ustanove.

Uprava Austro-Ugarske monarhije uvodi mnoge izuzetno značajne promjene koje vode privrednom, tehničkom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Na polju zdravstvene zaštite i medicinske struke i nauke dolazi do naglog razvoja tako da postojeća Vakufska bolnica usljed velikog priliva stanovništva u grad nije bila dovoljna, te je 1894. godine u dijelu grada koji se zove Koševo utemeljena Zemaljska bolnica.

Zemaljska bolnica u Sarajevu 1984. godine
Zemaljska bolnica u Sarajevu 1984. godine
Hirurški odjel Zemaljske bolnice u Sarajevu 1894. godine
Hirurški odjel Zemaljske bolnice u Sarajevu 1894. godine

Tada počinje i nova era u zdravstvenoj službi. Zapošljava se kvalificirani medicinski kadar, prvo iz Austrije, Mađarske, Češke, Italije i nekih drugih zemalja a potom i lokalno stanovništvo, koje diplome stiče na Univerzitetima u Beču, Budimpešti i Pragu. Tokom cjelokupnoga austrougarskoga perioda Zemaljska bolnica će biti krucijalan faktor ne samo u segmentu zdravstva nego i ukupnom društveno-ekonomskom, pa i političkom razvoju Bosne i Hercegovine u okviru Austro-Ugarske monarhije.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata 1918. godine u BiH vlada veliko siromaštvo. Liječnici, koji su većinom bili stranci, ali i mnogi domaći stručnjaci napuštaju zemlju, a epidemije zaraznih bolesti haraju njome i ostavljaju teške posljedice. Obnova prostora i popuna kadrova odvija se u periodu između dva svjetska rata.

U doba otvaranja Zemaljska bolnica u Sarajevu je bila najmoderniji objekat ovoga tipa na Balkanu. Bila je koncipirana i projektirana kao Univerzitetska bolnica u Beču i uređena prema najmodernijim evropskim standardima toga vremena.

Već tada su rađeni složeni hirurški i terapeutski zahvati, tako da se nije zaostajalo za klinikama razvijenih evropskih zemalja. Sve ovo dovodi do napretka u medicini i potrebi za domaćim školovanim kadrom, a sva ova znanja i iskustva su osnovni temelj za osnivanje Medicinskoga fakulteta u Sarajevu. Osnivanjem Medicinskoga fakulteta Bolnica postaje nastavna baza, odnosno pojedine klinike i instituti preuzimaju nastavno-edukacionu ulogu.

U doba otvaranja Zemaljska bolnica u Sarajevu je bila najmoderniji objekat ovoga tipa na Balkanu. Bila je koncipirana i projektirana kao Univerzitetska bolnica u Beču i uređena prema najmodernijim evropskim standardima toga vremena.

Već tada su rađeni složeni hirurški i terapeutski zahvati, tako da se nije zaostajalo za klinikama razvijenih evropskih zemalja. Sve ovo dovodi do napretka u medicini i potrebi za domaćim školovanim kadrom, a sva ova znanja i iskustva su osnovni temelj za osnivanje Medicinskoga fakulteta u Sarajevu. Osnivanjem Medicinskoga fakulteta Bolnica postaje nastavna baza, odnosno pojedine klinike i instituti preuzimaju nastavno-edukacionu ulogu.

Hirurški odjel Zemaljske bolnice u Sarajevu 1894. godineU toku agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1996. godine, Klinički centar je svakodnevno granatiran, bez obzira na obilježja i saznanja da se radi o zdravstvenoj ustanovi.

Granatiranjem su potpuno uništene Ginekološko-akušerska i Pedijatrijska klinika sa pratećim sadržajima kao i Institut za fizijatriju na Ilidži. Institut za vaskularne bolesti i Psihijatrijska bolnica su devastirane nakon povlačenja agresora iz naselja Jagomir. Ogromne štete su pretrpjele klinike na Koševu, na koje je palo preko 350 granata i drugih eksplozivnih naprava

Ukupne materijalne štete procjenjene su na 34.2% uništenih predratnih kapaciteta sa 1130 bolesničkih postelja, odnosno 38 miliona Eura. Na liječenju je smrtno nastradalo 5 pacijenata, direktnim pogocima granata u bolesničke sobe, a na isti način je 19 pacijenata ranjeno.

Na radnim mjestima i u gradu je ubijen 51 radnik ove ustanove. U toku agresije, uposlenici i pacijenti su iz uništeih ustanova premješteni u sadašnje klinike. Reorganiziranjem kapaciteta rad je nastavljen iako u reduciranom obimu, racionaliziran u kapacitetima, opremi i kadrovima primjereno svjetskim standardima.

U periodu 1992-1995 Klinički centar je napustilo 2597 radnika. Cijeli ratni period ostao je da radi 2271 radnik.

Foto dokumentacija preuzeta iz Arhiva Bosne i Hercegovine i ljubaznošću gđe Tatjane Praštalo.

Misija Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo

Univerzitetski klinički centar Sarajevo (UKCS) predstavlja vodeću stručnu, edukativnu, nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini. Ustanova ima za cilj da pruži najbolju zdravstvenu zaštitu pacijentima u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, rukovodeći se vrijednostima timskog rada, razvijanjem odgovornosti prema zajednici, poštivanjem etičkih kodeksa, strategijskim upravljanjem reusursima, konstantnim unaprijeđenjem dijagnostičko-terapijskih procedura i metoda liječenja od strane kvalitetnog i educiranog kadra, što u krajnjoj instanci doprinosi unapređenju zadovoljstva krucijalne interesne skupine Centra – korisnika zdravstvenih usluga.

Vizija poslovanja Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo

Univerzitetski klinički centar Sarajevo teži da postane vodeća zdravstvena ustanova u regionu, učinkovit prijenosnik znanja i vještina potrebnih za kvalitetno educiranje zdravstvenih stručnjaka svih profila, ustanova koja će biti otvorena za nove ideje, inicijative i težnje, s ciljem unaprijeđenja zadovoljstva svih interesnih skupina, sa naglaskom na pacijente, kojima će se kroz proces zdravstvene njege uz primjenu najsavremenijih dijagnostičkih postupaka pružati zdravstvene usluge vrhunskog kvaliteta.

Pošaljite upit