Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Odluka o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku “Medicinska sredstva III/12/18 za potrebe KCUS-a”, broj o2-03-3694 od22.01.2019 godine, stavlja se van snage. Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke

Početna » JavneNabavke » Odluka o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku “Medicinska sredstva III/12/18 za potrebe KCUS-a”, broj o2-03-3694 od22.01.2019 godine, stavlja se van snage. Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke