Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda a koji se odnosi na javnu nabavku “Medicinska sredstva I/13/2019 za potrebe KCUS-a”

Početna » JavneNabavke » Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda a koji se odnosi na javnu nabavku “Medicinska sredstva I/13/2019 za potrebe KCUS-a”