Odluka o rezultatima okončanog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja a koji se odnosi na javnu nabavku “Medicinska sredstva II/3/19 – Specifični materijal za ugradnju dugoročne mehaničke potpore za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a”

Druge javne nabavke

Datum:

29. 11. 2023.
Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga održavanja SAP licenci za potrebe KCUS-a

Datum:

23. 11. 2023.
Odluka o izboru ponuđača- Nabavka roba i usluga za održavanje medicinske opreme proizvođača Fresenius

Datum:

23. 11. 2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Radovi na sanaciji ravnih krovova za potrebe KCUS-a

Datum:

21. 11. 2023.
Odluka o poništenju postupka nabavke za izradu spuštenih stropova

Datum:

21. 11. 2023.
Odluka o poništenju postupka nabavke soli za hemijsku pripremu vode u termoenergetskim postrojenjima

Datum:

21. 11. 2023.
Odluka o izboru ponuđača za usluge pristupa bazi Medline Complete

Pošaljite upit