Klinička biohemija sa imunologijom

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIČKA BIOHEMIJA SA IMUNOLOGIJOM

ŠEF OJ KLINIČKA BIOHEMIJA SA IMUNOLOGIJOM:

MR.PH.SPEC.MED.BIOHEM. PRIM.SUZANA TIHIĆ-KAPIDŽIĆ

GLAVNI LABORANT

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinička biohemija sa imunologijom: Info panel

OJ Klinička biohemija sa imunologijom je organizaciona jedinica KCUS-a koja obavlja laboratorijsku biohemijsku, hematološku, imunološku i toksikološku djelatnost primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za sve  pacijente klinika, institute, kao i za pacijente domova zdravlja I drugih kantona.
U februaru 2018. godine Kliničkoj hemiji i biohemiji pripojena je Klinička imunologija, što je rezultiralo optimizacijom kadra i opreme, a skraćeno je i bespotrebno kretanje pacijenata.

Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u vanjskom programu kontrole kvalitete rada, te posjedovanje certifikata. Laboratorijski program obuhvata širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju savremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse.

Uz temeljni stručni rad, OJ Klinička biohemija sa imunologijom svakodnveno organizuje edukaciju svih profila laboratorijskog osoblja; laboratorijskih tehničara, inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, doktora medicine, magistara farmacije, specijalizanata i specijalista medicinske biohemije.
Uzorkovanje krvi vrši 8 laboratorijskih tehničara kako bi se pacijentima osigurala što kvalitetnija i brža zdravstvena usluga, a ovjera dokumentacije radi se u neposrednoj blizini Prijemnog odjeljenja u prizemlju DIP-a.

Klinička biohemija sa imunologijom - Novosti

Pošaljite upit