Klinika urgentne medicine (KUM)

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA URGENTNE MEDICINE - KUM

Šef klinike:

MR.SCI.MED.DR. ALTAIRA JAŽIĆ - DURMIŠEVIĆ

Glavna sestra klinike: KRAJČIN SELMA( DMS)

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika: Info panel

Konceptualno Klinika urgentne medicine  (KUM) čini jedinstvenu i savremenu kliničku jedinicu prema svim ACEP standardima (American College of Emergency Physicians).

Osnovni cilj i zadatak KUM-a je da prepozna, prati i započne inicijanli tretman svih hitnih stanja sa posebnom pažnjom na bolesti i povrede koje ugrožavaju život. U KUM-u kao interdisciplinarnoj jedinici, uz timski rad specijalista urgentne medicine,, hirurgije, interne medicine, radiologije i anesteziologije provodi se trijaža hitnih hirurških, internističkih i neuroloških stanja po važećim protokolima, stabilizacija i reanimacija teško bolesnih i povrijeđenih pacijenata, intenzivna terapija, dijagnostika. Kod životno ugroženih traumatiziranih pacijenata postoje mogućnosti za primjenu prvog operacijskog perioda prema opće prihvaćenim ISS klasifikaciji i AIS kategorizaciji.

Klinika urgentne medicine osnovana je 1994. godine. Prostorno, kadrovski i opremom omogućava kontinuiranu edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, te ljekarima na specijalizaciji.

Klinika urgentne medicine je glavni ulaz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu gdje se provodi trijaža,dijagnostika i tretman svih hitnih stanja sa posebnom pažnjom na bolesti i ozljede koje mogu ugroziti život. Osnovni cilj i zadatak je prepoznavanje, praćenje i početni tretman pacijenata sa po život opasnim ozljedama i bolestima. U Klinici urgentne medicine su objedinjene dijagnostičke procedure tako da pacijent dobije dijagnozu i tretman u kratkom vremenskom periodu na jednom mjestu. Klinika urgentne medicine osnovana je 1994. godine. Prostorno, kadrovski i opremom omogućava kontinuiranu edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Visoke zdravstvene škole, te ljekarima na specijalizaciji.

Klinika urgentne medicine- Novosti

Pošaljite upit