Search
Close this search box.

Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)

Početna » Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
PROF.DR SLAVENKA ŠTRAUS
GLAVNA SESTRA
MR.SABRINA TANTULA, DMS

Svaki dan u periodu od 12:00-13:00 sati na broj tel:033/ 297 – 131

Šef odjeljenja: Prim.doc.dr.sci.med.Meldijana Omerbegović

Glavna sestra odjela za intenzivno liječenje

Meliha Bejtović, DMS

Kontakt telefon: 033 297 131

Šef odjeljenja: Prim.dr Amela Grbo

Glavni tehničar odjeljenja Centralni medicinski blok sa ambulantno polikliničkim odjelom

Nedim Hadžić, dmt

Kontakt telefon: 033 298 426

Šef odjeljenja: Prim.dr Nahed Eneim

Glavna sestra odjeljenja  “NOP-a “

Mirsada Muhibić, dms

Kontakt telefon:033 297 104

Šef odjeljenja: Prim.dr Emira Delalić

Glavna sestra odjeljenja “Jezero “

Emina Memić, dms

Kontakt telefon: 033 250 332, 033 250 333

033 298 439

033 298 443

INFO PANEL

Klinika za anesteziju i reanimaciju je stručna, naučna i edukativna institucija KCUS u okviru koje se nalaze intenzivna njega, ambulanta za preoperativne preglede, ambulanta za terapiju boli, anesteziološka služba CMB – Centralni medicinski blok sa salama za abdominalnu, torakalnu, urološku, vaskularnu, transplantacionu, ortopedsko – traumatološku hirurgiju, hirurgiju glave i vrata i sobom za oporavak, anesteziološka služba Klinike za neurohirurgiju, Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju i Klinika za očnu hirurgiju, anesteziološka služba na Klinici za ginekologiju i akušerstvo i Klinici za dječiju hirurgiju.

Na Odjeljenju intenzivne njege hospitaliziraju se hirurški i internistički pacijenti zbog teškog općeg stanja kojima je potreban kontinuirani monitoring, hemodinamska i respiratorna potpora i kod kojih se sprovodi kompleksan intenzivni reanimacioni tretman. Uz svakodnevni nadzor i kontrolu sprovode se predložene mjere u cilju prevencije bolničkih infekcija. Anesteziolozi sigurno i bezbjedno provode pacijenta kroz operativni zahvat, kontrolišu stanje i imaju plan za sve situacije u kojima se mogu naći. Uspjesi kojih ni sami pacijent nisu svjesni, posebno su zadovoljstvo anesteziologa koji obavlja težak i odgovoran posao.

U anesteziološkoj ambulanti obavljaju se preoperativni pregledi pacijenata. Preoperativna priprema i procjena zdravstvenog stanja je neophodna da bi imali sigurno vođenje anestezije. Neophodan je detaljan uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Sa obavljenom preoperativnom pripremom, skraćuje se vrijeme od prijema pacijenta u bolnicu do operativnog zahvata.

U našoj ambulanti za terapiju bola stvaramo uslove za dobru terapiju boli. Detaljnim i ozbiljnim sagledavanjem problema mogu se pronaći najkorisniji i najdjelotvorniji načini liječenja. Veliki broj terapijskih procedura, te pozitivni stav prema kliničkom liječenju bola značajno doprinose bržim, kvalitetnijim i sigurnijim uslugama. Cilj terapije boli je poboljšati kvalitet života, povratiti radnu sposobnost, prevenirati nekontrolisano uzimanje analgetika, odnosno postaviti pravilnu strategiju za terapiju bola.

Svakodnevni stručni rad Klinike za anesteziju i reanimaciju obuhvata sve postupke opšte i regionalne anestezije za operativne zahvate.

Obavljaju se dijagnostičko terapijske procedure djece i odraslih u sedaciji i opštoj anesteziji:

  • na Klinici za pedijatriju (gastroskopija, kolonoskopija, biopsija, invazivne i neinvazivne radiološke procedure te onkološka zračenja)
  • na Klinici za ORL (audiovestibulogram djece sa posebnim potrebama)
  • na Klinici za gastroenterohepatologiju (sve endoskopske dijagnostičke i terapijske procedure, PTCA, biopsija jetre itd.)
  • na Klinici za hematologiju (transplantacija koštane srži, CVK)

Anesteziolozi su vođe reanimacionih timova pri hitnom zbrinjavanju vitalno ugroženih pacijenata hospitaliziranih u KCUS, kao i pri urgentnim prijemima u KUM.

Anesteziolozi su dio timova za utvrđivanje moždane smrti, održavanje donora, te transplantaciju organa.

Nameće se potreba za stalnom edukacijom u ovom poslu. Jako nam je važna kontinuirana edukacija medicinskog kadra, koja se provodi kroz predavanja na Klinici za anesteziju i reanimaciju i u OJ za nauku, nastavu i klinička ispitivanja. Prisustvovali smo mnogim kongresima kroz poster prezentacije i naučne radove. Obilježavamo Svjetski dan anestezije i održavamo simpozije o multidisciplinarnom pristupu terapije boli.

Za uspješno funkcionisanje klinike imamo savremenu opremu, stručno osposobljen kadar i farmakološka sredstva. Klinika za anesteziju i reanimaciju nema listi čekanja.

LOKACIJA

Pošaljite upit