Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

Početna » Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
Prim.doc.dr.Alden Begić
GLAVNA SESTRA
ŠABIĆ ALMEDINA, DMS

Od 13.00 do 14.00 h

tel: +387 33 297 504

tel: +387 33 297 527

tel: +387 33 297 530

tel: +387 33 297 531

tel: +387 33 297 803

tel. +387 33 297 500

fax. +387 33 297 805

tel. +387 33 297 524

tel. +387 33 297 892

Od 13.00 do 14.00 h svaki dan

tel: +387 33/297-213

tel: +387 33/297-507 (13h do 14h)

tel: +387 33/298-571 (13h do 14h)

tel: +387 33/297-521

tel: +387 33/297-505

tel: +387 33/297-234

tel: +387 33/298-253

tel: +387 33/297-183

tel: +387 33/297-502 

tel: +387 33/298-835

INFO PANEL

Osnovna djelatnost Klinike za bolesti srca krvnih žila i reumatizam je pružanje hospitalnih i ambulatnih dijagnostičkih, kardioloških mjera koje doprinose otkrivanju, liječenju i spriječavanju kardioloških oboljenja, oboljenja krvnih žila i reumatoloških oboljenja.

Usluge koje se pružaju obuhvataju kardiološke, angiološke i reumatološke preglede,  dijagnostičke metode: 24h EKG Holter monitoring, Ergometrijski test, Ehokardiografski pregled (transtorakalna  i transezofagealna ehokardiografija), doppler krvnih žila, interventne dijagnostičke i terapijske  procedure u kardiologiji: Perkutana koronarna intervencija ( PCI ) i primarna (pPCI).

Neke se metode realiziraju u saradnji sa drugim klinikama uz izuzetno bitno učešće naše klinike kao što su Scintigrafija miokarda, te MSCT koronarnih krvnih sudova.

Usluge Odjela reumatologije: subspecijalistički pregledi, konzilijarni pregledi, tretman ležećih pacijenata.

U okviru tretmana na drugim klinikama se rade sljedeće usluge za Odjel reumatologije:laboratorijska dijagnostika, imunološke pretrage,UZ,CT, MRI,RTG,biopsije, intra artikularna aplikacija lijekova, specijalističko-konsultativni pregledi i itd.

Djelatnost Odjela za bolesti krvnih žila – Angiologija obuhvaća dijagnostiku i terapiju širokog spektra bolesti arterijskog i venskog sistema. Ostvarujemo najužu suradnju sa vaskularnim kirurzima, ortopedima i interventnim radiolozima. Organizirana je u hospitalni dio, te ambulantno-poliklinički dio u okviru kojega djeluju dvije angiološke ambulante i ultrazvučni kabinet.

LOKACIJA