Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Početna » Klinika za ginekologiju i akušerstvo

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Direktor Discipline za ginekologiju i porodiljstvo
Prim.doc.dr Mohammad Abou El Ardat
V.D. Šef Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Prim.dr.sci.med. Naima Imširija-Galijašević
GLAVNA SESTRA
Kapo Aida, DMS

Postintenzivna njega, tel. 033/250-266

Porođajna sala, tel. 033/250-259

Odjeljenje Ginekologije, tel. 033/250-343

Odjeljenje Patologije trudnoće, tel. 033/250-305.

Odjeljenje Puerperija, tel. 033/250-282 – porodi Carskim rezom, 033/250-272 – prirodni porodi.

Odjeljenje Neonatologije, 033/250-313 – pedijatri.

033/250-285 – Ultrazvučni kabinet i Bračni sterilitet

033/250-256 – Ginekološka ambulanta

033/250-336 – Akušerska ambulanta

033/250-292 i 250-274 – Kabinet za kolposkopiju i citologiju

Službeni e-mail Klinike: ginekologija@kcus.ba

Šef: Prim.dr Senad Murtezić

tel. 033/250-343 ili 033/250-288

Glavna sestra: Đenana Šaldo, tel. 033/250-343

 

Šef: Mr.sci.dr Ajla Hadžismailović-Ajdin

tel. 033/250-301 ili 033/250-267

Glavna sestra: Lejla Jamak, tel. 033/250-301

Šef: Prim.dr Boris Nikulin

tel. 033/250-305 ili 033/250-277

Glavna sestra: Amela Kudo, tel. 033/250-305

Šef: Prim.mr.sci.dr Vahidin Katica

tel. 033/250-259 ili 033/250-255

Glavna sestra: Fahira Imamović,  tel. 033/250-259

INFO PANEL

Odlukom Austrougarske vlade otvorena je bolnica na Koševu 1894. god. Ona je imala četiri odjeljenja a jedno od njih bilo je i ginekološko-akušersko. U to vrijeme briga o trudnoći a posebno o porodu bila je skoro zanemarljiva i odvijala se na babičkom nivou kojih je u isto vrijeme bilo jako malo. S toga je, tim, veći bio značaj ovog odjeljenja. Po prostoru, kadru i operativnim zahvatima koji su se u njemu izvodili, ovo je bilo jedno od najsavremenijih u Evropi. Prvi šef bio je Oto Weise.

Do otvaranja ginekološkog odjeljenja, u cijeloj BiH bila je samo jedna educirana babica. Dolaskom doc.dr Weiss-a odmah je pri odjeljenju otvorena babička škola gdje je za 10 godina educirano 150 babica. Smrtnost porodilja u to doba iznosila je cca 90/100 000 poroda.

Nakon smrti dr Weiss-a 1900. godine, odjeljenje je vodio dr Ladislav Mikulicki i to 1920.godine. Njega će na mjesto šefa odjeljenja zamjeniti dr Jovo Bokonjić. On je rukovodio odjeljenjem gotovo čitav međuratni period i jedan dio za vrijeme drugog svjetskog rata.

Visok nivo akušerstih usluga na ovom odjeljenju nastavio se i u decenijama koje su slijedile sa većim ili manjim oscilacijama. U novije vrijeme, tačnije 1947. odlukom zemaljske vlade formiran je Medicinski fakultetu u Sarajevu. Za šefa Klinike kao i Katedre postavljen je prof.dr Sabo. U narednim decenijama smjenjivali su se brojni šefovi klinika i katedri.

LOKACIJA