Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za hematologiju

Početna » Klinika za hematologiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
Doc. dr prim. Lejla Ibričević-Balić
GLAVNA SESTRA
Kapo Dženana, DMS

Šef odjela:

Prim.DR.Meliha Vila

Tel: +387 33 297 128

Glavna sestra odjela: 

Tihić-Ahmetović Sija, DMS

tel: +387 33 297 119

Ljekarske sobe:

tel: +387 33 297 306

tel: +387 33 297 117

Informacije o stanju pacijenata

od 13.00 do 14.00 h svaki dan

tel: +387 33 297 128

Šef odjela:

PRIM.MR.SCI.DR. AIDA DIZDAREVIĆ – REKIĆ

Tel: +387 33 298 122

Glavna sestra odjela: 

MAREVAC MIRSADA, DMS

tel: +387 33 297 929

Ljekarske sobe:

tel: +387 33 297 135

tel: +387 33 298 122

Šef odjela:

Dr.med.sci. prim. Lejla Burazerović

Tel: +387 33 297 307

Glavna sestra odjela: 

MELEZ ADISA, DMS

tel: +387 33 297-240

Ljekarske sobe:

tel: +387 33 297 135

tel. + 387 33 297 307

Šef odjela:

Prim. Mr.sci. dr Sanela Šahović

Glavna sestra odjela:

Karavdić Elvira, DMS

Ljekarske sobe:

tel. + 387 33 297 305

tel. + 387 33 297 965

tel. + 387 33 297 580

Sestrinska soba:

tel. + 387 33 297 161

RECEPCIJA

tel. + 387 33 297 288

SOBA DEŽURNOG LJEKARA

TEL. + 387 33 297 128

 

SOBA ZA SASTANKE

tel. + 387 33 297 241

 

APOTEKA

tel. + 387 33 297 124

 

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

tel. + 387 33 298 744

 

RECEPCIJA

tel. + 387 33 298 120

 

SEKRETARIJAT

tel. + 387 33 297 160

fax. + 387 33 298 742

INFO PANEL

Klinika za hematologiju je preseljena na 13-ti sprat CMB u julu  2018.godine,  smještena  u adekvatne prostorije čime su  obezbijeđeni  optimalni uslovi za rad medicinskog osoblja, smještaj i boravak hematoloških pacijenata.

Klinika je uspješno certificirana i akreditovana 2022. godine

Klinika za hematologiju je visoko diferencirana ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja se bavi dijagnostikom i liječenjem pacijenata iz opšte hematologije i malignim hematološkim oboljenjima, kao i dijagnostikom  i liječenjem  poremećaja hemostaze.

Osnovna djelatnost se provodi u:

1) Hospitalnom odjelu koji  ima 46 bolesničkih postelja,

Hospitalni odjel raspoređen na 3 odjeljenja:

Odjeljenje za transplantaciju koštane srži (TKS) obavlja usluge autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ( priprema, liječenje). Liječenje komplikacija poslije autologne transplantacije. Dijagnostika i liječenje komplikacija poslije alogenične transplantacije kod pacijenata liječenih u inostranstvu u ranom i kasnijem oporavku; Dijagnostika i liječenje CNS limfoma

Odjel za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, sadrži 4 jednokrevetne sobe  koje imaju hepa filtere u kojima se obavlja autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze i čine Sterilni odjel koji je smješten u centralnom dijelu Klinike koji zauzima 250 kvadratnih metara  sa svim popratnim pomoćnim prostorijama + 6 kreveta standardne njege.

Odjeljenje za visokodoznu terapiju (VDT): obavlja usluge dijagnostike i liječenja akutnih leukemija, Burkitt  lymphoma i Aplastične anemije.
Odjel za visokodoznu terapiju raspolaže sa 12  kreveta intenzivne njege 

Odjeljenje za kliničku hematologiju i hemoterapiju: obavlja usluge dijagnostike i liječenja iz oblasti opšte hematologije, poremećaja koagulacije, dijagnostike malignih hematoloških oboljenja. Primjena specifične terapije u liječenju malignih hematoloških oboljenja koji ne pripadaju TKS i VDT.
Odjel za kliničku hematologiju i hemoterapiju raspolaže sa 24  kreveta standardne njege.

2)  Ambulantno-poliklinički odjel sa dnevnom bolnicom,  gdje se pružaju usluge liječenja i dijagnostičke procedure pacijentima koji su bez indikacije sa hospitalni tretman.
Dnevni hematološki tretman   podrazumijeva:  jednodnevna parenteralna hemoterapija, jednodnevna imunoterapija, primjena krvnih pripravaka, dehalaciona terapija)  i  dijagnostika: biopsija kosti, aspiraciona punkcija koštane srži za citomorfologiju, imunofenotipizaciju i citogenetiku;  lumbalna punkcija, intratekalna terapija.

Ambulantno-poliklinički odjel  sa dnevnom bolnicom  lociran na prvom spratu DIP-a, u kojem se nalaze 3 ambulante.

Tercijarni nivo-terapijski:
Specifični tretman hematoloških bolesnika: primjena peroralne hemoterapije, citoreduktivne  hemoterapije, venepunkcije, apliciranje parenteralnih pripravaka Fe, primjena faktora koagulacije, primjena suportivne terapije kod malignih hematoloških  oboljenja (biofosfonata i G-CSF).

-Tercijarni nivo dijagnostičkih procedura
:
Vađenje  krvi za specifične hematološke testove.

Sekundarni nivo:
Specifične konsultativne ambulantne usluge za druge klinike KCUS-a, i zdravstvene ustanove    

 F BiH, pregled i preporuka za pacijente sa simptomima i znacima koji u diferencijalnoj dijagnozi uključuju i hematološko oboljenje, specifična suportivna terapija nehematoloških pacijenata.

Klinici gravitiraju pacijenti iz sljedećih  kantona: Kanton 1, Kanton 4, Kanton 5, Kanton 6, Kanton 7, Kanton 9 i Kanton 10, a sporadično i iz Republike Srpske.

LOKACIJA