Klinika za hemodijalizu

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA HEMODIJALIZU

Šef klinike:

DR.SCI MED. AMELA BEĆIRAGIĆ
Ljekar specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog

Glavna sestra klinike: MERSIHA RAMIĆ, DMS

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika: Info panel

Prva hemodijaliza u Bosni i Hercegovini je bila u KCU Sarajevo,1970 god. i u kontinuitetu se radi i danas.Tokom ratnog perioda od 1992. do 1995. god. izuzetnim angažmanom i rukovođenjem dr. med.sc. Nikole Rukavine hemodijalizni tretman je obavljan,bez obzira na nestanak struje,vode i potrošnog materijala za dijalizu. Od 1996. godine do 2001. godine hemodijaliza je bila u okviru Instituta za nefrologiju a od 2001. godine funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica Klinika za hemodijalizu.

Trenutno se na Klinici za hemodijalizi obavi oko 3800 HD tretmana mjesečno i plasira se u prosjeku oko 50 katetera.

Od aprila mjeseca 2013.godine na Klinici za hemodijalizu otvoren je Odsjek hospitalizacije  sa 5 kreveta. Ovaj odjel je prije svega namjenjen pacijentima iz drugih kantona kojima se riješava vaskularni pristup za HD ( trajni ili privremeni kateteri ) a pri čemu su potrebne  kratkotrajne hospitalizacije od 1 do 3 dana.  

U septembru 2012. god. otvoren novi dio u DIP-u sa 16 novih dijaliznih mjesta, tako da sa 52 dijalizna mjesta Klinika za hemodijalizu je jedan od najvećih Centara za dijalizu u regionu.

Klinika za hemodijalizu je u posljednjih desetak godina uvela najsavremenije dijalitičke metode, plasiranje katetera za hemodijalizu i plazmaferezu.

Od 2009. god. do danas urađeno je 300 plazmafereza.

KLINIKA ZA HEMODIJALIZU - Novosti

Pošaljite upit