Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za hemodijalizu

Početna » Klinika za hemodijalizu

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
V.D. Prim.dr.sci med AMELA BEĆIRAGIĆ
GLAVNA SESTRA
MERSIHA Ibišević , DMS

KCUS: tel: +387 33 298 207 – od 13.30 do 14.30 h

SATELITSKI DIJALIZNI CENTAR ILIDŽA: tel: +387 33 625 425 – od 13.30 do 14.30 h

tel: + 387 33 297 951

tel : + 387 33 297 169
tel : + 387 33 297 188
tel : + 387 33 298 208

ŠEF ODJELJENJA: Dr Adisa Bašić
GLAVNA SESTRA ODJELJENJA: VAHIDA HODŽIĆ, DMS

tel : + 387 33 625 425
fax : + 387 33 625 426

INFO PANEL

Prva hemodijaliza u Bosni i Hercegovini je bila u KCU Sarajevo 1970 god. i od tada se u kontinuitetu radi i danas. Tokom ratnog perioda od 1992. do 1995. god. izuzetnim angažmanom i rukovođenjem dr.sc.med dr Nikole Rukavine hemodijalizni tretmani su obavljani, bez obzira na nestanak struje, vode i potrošnog materijala za dijalizu. Od 1996. godine do 2001. godine hemodijaliza je bila u okviru Instituta za nefrologiju a od 2001. godine funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica Klinika za hemodijalizu.

Osnovna djelatnost Klinike za hemodijalizu je liječenje pacijenata u terminalnom stadiju hronične bubrežene bolesti, liječenje pacijenata sa akutnom bubrežnom ozljedom i liječenje plazmaferezom.

Klinika za hemodijalizu trenutno ima oko 250 pacijenta na hroničnom programu hemodijalize. Ovako veliki broj dijalizne populacije uzrokovan je prije svega životnom dobi (40% iznad 65 godina starosti), stalnim porastom broja dijabetičara te nedovoljnom prevencijom HBB na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Dijalize se obavljaju u IV smijene, osim lokaliteta na Ilidži, gdje se hemodijalize obavljaju u II smijene.

Kao vaskularni pristup za obavljanje hemodijalize koristi se najčešće A-V fistula, a kod odredjenog broja pacijenata, zbog prirode bolesti i starosti bolesnika, tunelirani i privremeni centralni venski kateteri. Također, veliki broj pacijenta iz cijele Federacije BiH koji imaju problem vaskularnog pristupa za potrebe obavljaja hemodijalize dolaze na Kliniku za hemodijalizu radi plasiranja/deplasiranja tuneliranih centralnih venskih katetera

Klinika za hemodijalizu ukupno ima 57 hemodijaliznih aparata, 44 hemodijalizna aparata na lokalitetu Koševo i 13 hemodijaliznih aparata u Satelitskom centra „Ilidža“. Za pozitivne pacijente imamo 5 odvojenih hemodijaliznih aparata i svi su na lokalitetu Koševo.

Pored svakodnevnog obavljanja standardnih hemodijaliza, na Klinici za hemodijalizu se rade i akutne dijalitičke metode u Intenzivnim njegama unutar KCUS-a kod kritično oboljelih pacijenata kao i plazmafereze za teške bolesnike hematološke i neurološke klinike.  

Dalje, na Klnici za hemodijalizu se prvi put počela primjenjivati metoda hemoperfuzije u FBiH od maja 2019.godine. Trenutno se rade dvije metode hemoperfuzije i to hemoperfuzija sa hemoperfuzorima HA130 kod kod pacijenta koji su na hroničnoj hemodijalizi u cilju poboljšanja opšteg stanja i bolje pripreme za presadjivanje organa i hemoperfuzija sa hemoperfuzorima HA330 kod pacijenta u jedinicama intenzivnog liječenja i onima koji su podvrgnuti kardijalnoj operaciji u cilju uklanjanja medijatora upale i citokina čime se spriječavaju komplikacije, skraćuje se postoperativni oporavak te povećava šansa za preživljavanje. Zahvaljujući rezultatima Klinike za hemodijalizu ostvarenih primjenom hemoperfuzora kod hemodijaliznih pacijenta koji su na hroničnom dijaliznom tretmanu, Klinika za hemodijalizu je uključena u WIND program koji pruža mogućnost saradnje sa kolegama širom svijeta te učešće na različitim seminarima i na taj način razmjene iskustava sa drugim učesnicima navedenog programa te širenja stečenog znanja i pružanja još kvalitetnije usluge našim pacijentima.

LOKACIJA