Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za infektivne bolesti

Početna » Klinika za infektivne bolesti

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
Prim. prof. dr.sc.med. Rusmir Baljić
GLAVNA SESTRA
MR. AIDA SMAJLOVIĆ, DMS
Tehnički sekretar

Odjel kliničke infektologije

 • +387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Odjeljenje za AIDS, imunodeficijentne bolesti i nejasna febrilna stanja

 • +387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Odjeljenje za izolaciju

 • +387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Odjeljenje intenzivne i postintenzivne njege i terapije

 • +387 33 297 346  – od 11:00 do 13:00 h
 • +387 33 297 952 – od 11:00 do 13:00 h
 • +387 33 297 977 – od 11:00 do 13:00 h

Prim. dr. Planinka Muratović, šef Odjela

+387 33 297 250

+ 387 33 298 495 – Medicinske sestre

+ 387 33 298 494 – Ljekari

 • Savjetovalište za HIV/AIDS
 • Savjetovalište za zoonoze
 • Hepatološko savjetovalište
 • Neurološko savjetovalište
 • Gastroenterološko savjetovalište
 • Savjetovalište za antibiotike

+387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Ljekari:

Prim. doc.dr. Refet Gojak, šef Odjela

Prim. dr. Merdina Ferhatović

Prim.mr.sci.med.dr. Ilhama Jusufi Hurić

Mr.dr. Alma Sejtarija-Memišević

+387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Prim.dr.sci.med. Belma Gazibera, šef odjela

Prim.dr. Akif Osmić

Prim.dr. Jasna Topalović-Ćetković

Dr. Velida Mulabdić

Dr. Semir Hrvo

+387 33 297 251 – od 10:00 do 11:00 h

Prim. dr. Nermin Mostarac, šef odjela

Ljekari na specijalizaciji:

Dr. Amila Muhić

Dr. Dževad Šačić

Dr. Saliha Topalović-Hamzakadić

Dr. Ahmed Velić

Dr. Adna Mustedanagić

Dr. Ajnur Hadžiahmetović

Dr. Adnan Karić

Dr. Admira Avdić

Dr. Nadir Babahmetović

+387 33 297 346  – od 11:00 do 13:00 h

+387 33 297 952 – od 11:00 do 13:00 h

+387 33 297 977 – od 11:00 do 13:00 h

Prim. dr. Nermina Bajramović, šef odjela

Prim.mr.sci.med.dr. Enra Lukovac

Prim.mr.sci.med.dr. Meliha Hadžović-Ćengić

Dr. Irma Dizdarević

INFO PANEL

Osnovna djelatnost Klinike jeste stručna, naučna i edukacijska iz oblasti infektivnih oboljenja. U Klinici se obavlja prijem, dijagnostika i terapija infektivnih bolesti preko ambulantno polikliničkog rada (uključivo kabinetskog i rada u savjetovalištima), hospitalnog, te konzilijarno konzultativne službe. Klinika se bavi i istraživačkim radom te edukacijom kadra.

Klinika za infektivne bolesti u Sarajevu najveća je ustanova ove vrste u BiH i jedna od najvećih u regionu zahvaljujući educiranom kadru i primjeni zdravstvenih tehnologija koje se koriste u prevenciji, dijagnozi i terapiji infektivnih bolesnika: menadžment vitalno ugroženih infektivnih bolesnika; prevencija, dijagnostika i liječenje HIV/AIDS bolesnika; prevencija, dijagnostika i terapija oportunističkih infekcija imunodeficitarnih bolesnika; dijagnoza i terapija spolno prenosivih bolesti; dijagnoza i terapija tropskih bolesti; prevencija i tretman infektivnih bolesti u transplantologiji; prevencija i tretman infektivnih bolesti u primarnim imunodeficijencijama; dijagnoza i tretman infekcija trudnica i konatalnih infekcija novorođenčadi/dojenčadi; dijagnoza i tretman humanih antropozoonoza; prevencija, kontrola, dijagnoza i terapija bolničkih infekcija; kreiranje i primjena protokola antimikrobne terapije i profilakse za pacijente hospitalizirane u UKCS; provođenje postekspozicijske profilakse (HIV, hepatitis B i C); EEG evaluacija djece oboljele od CNS infekcija; dijagnostička i terapijska lumbalna punkcija; intratekalna i intraventrikularna aplikacija antibiotika i citostatika; EHO abdomena; aspiraciona biopsija jetre; diferentna terapija B i C hepatitisa; proksimalna i distalna endoskopija probavne cijevi.

LOKACIJA