Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU I ENDOKRINOLOGIJU

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju: Info panel

Na Klinici za  nuklearnu medicinu i endokrinologiju pružaju se visokospecijalizirane dijagnostičke i terapijske usluge. Po svojoj opremljenosti, raspoloživom prostoru i osoblju Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju i endokrinologiju  je trenutno najveća nuklearno-medicinska ustanova u Bosni i Hercegovini.

 

Klinika za nuklearnu medicinu i enokrinologiju - Novosti

Pošaljite upit