Klinika za plućne bolesti “Podhrastovi”

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI “PODHRASTOVI”

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

KLINIKA: Info panel

Kao organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra spada u grupaciju internističkih disciplina i dislocirana je izvan kruga kliničkog centra (lokalitet Podhrastovi), ali je svojom djelatnošću povezana sa ostalim organizacionim jedinicama UKCS-a. Klinika ima uspostavljenu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, kao i brojnim inostranim zdravstvenim ustanovama iz domena pulmologije i torakalne onkologije. Odjeljenje funkcionalne dijagnostike i poliklinike, smješteno je u krugu kliničkog centra, u zgradi DIP-a.

Osnovna djelatnost Klinike je dijagnostika i liječenje svih bolesti pluća, do momenta kada dijagnostika i liječenje zahtijevaju hiruršku intervenciju. Najčešće bolesti koje se liječe su: tumori pluća i pleure, upalne bolesti plućnog parenhima, bolesti disajnih puteva, respiratorne insuficijencije, vaskularne bolesti pluća, tuberkuloza, te rijetke bolesti pluća. Za sada smo u stanju da u navedenom smislu zbrinemo naše pacijente do nivoa da zbog bolesti pluća ne trebaju ići u inostranstvo.

Na klinici je smješten nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku mikobakterija, za Federaciju BiH i kao takav je uključen u mrežu sličnih laboratorija Svjetske zdravstvene organizacije.

Pored zdravstvene djelatnosti, na Klinici se izvodi i nastava za studente Univerziteta u Sarajevu, za predmete koji se nalaze pod katedrom Interne medicine, te specijalistička izobrazba ljekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji za oblast pulmologije, ali i drugih specijalizacija i subspecijalizacija.

Naučno-istraživačka djelatnost Klinike sastoji se u provođenju različitih faza brojnih kliničkih studija istraživanja pulmoloških i onkoloških lijekova, te dijagnostičkih i terapijskih pristupa i učinaka iz svakodnevne prakse. Ljekari Klinike su učesnici brojnih naučnih i stručnih skupova, seminara, simpozija, kongresa, kako u zemlji, tako i inostranstvu.

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI “PODHRASTOVI” - Novosti

Pošaljite upit