Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu “Podhrastovi”

Početna » Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu “Podhrastovi”

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
prof. dr sci. med Belma Paralija
Glavna sestra
Svraka Fata DMS

Odjeljenje Intenzivne njege 033/290-208

Odjeljenje P1 033/290-611; 033/290-627

Odjeljenje P2 033/290-614; 033/290-612; 033/290-626

Odjeljenje P3 033/290-632

Prijemna služba u  DIP-u  033/297-934

tel. +387 33 290 601
fax. +387 33 290 633

podhrastovi@kcus.ba

Šef Odjeljenja za intenzivnu i postintenzivnu njegu i terapiju prim dr Irma Sladić: 033/290-608

Glavna sestra Odjeljenja: 033/290-609

Info o stanju pacijenata:  033/290-208

Šef Odjeljnja P1 Prim dr Elmedina Ćatović Pećanac: 033/290-627

Glavna sestra Odjeljenja: 033/290-610

Info o stanju pacijenata: 033/290-611; 033/290-627

Šef Odjeljenja P2 Dr sci.prim.dr medDina Dizdarević-Špago: 033/290-614

Glavna sestra Odjeljenja P2: 033/290-615

Info o stanju pacijenata: 033/290-614; 033/290-612; 033/290-626

Šef Odjeljenja Prim.Mri.sci.dr Danina Dohranović Tafro: 033/290-632

Glavna sestra Odjeljenja: 033/290-616

Info o stanju pacijenata: 033/290-632

 

INFO PANEL

Kao organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra spada u grupaciju internističkih disciplina i dislocirana je izvan kruga kliničkog centra (lokalitet Podhrastovi), ali je svojom djelatnošću povezana sa ostalim organizacionim jedinicama UKCS-a. Klinika ima uspostavljenu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, kao i brojnim inostranim zdravstvenim ustanovama iz domena pulmologije i torakalne onkologije. Odjeljenje funkcionalne dijagnostike i poliklinike, smješteno je u krugu kliničkog centra, u zgradi DIP-a.

Osnovna djelatnost Klinike je dijagnostika i liječenje svih bolesti pluća, osim onih koji u daljem toku liječenja zahtijevaju torakohiruršku intervenciju. Najčešće bolesti koje se liječe su: tumori pluća i pleure (aplikacija kemoterapija), upalne bolesti plućnog parenhima, bolesti disajnih puteva, respiratorne insuficijencije, vaskularne bolesti pluća, tuberkuloza, te rijetke bolesti pluća. Za sada smo u stanju da u navedenom smislu zbrinemo naše pacijente do nivoa da zbog bolesti pluća ne trebaju ići u inostranstvo.

Na klinici je smješten nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku mikobakterija, za Federaciju BiH i kao takav je uključen u mrežu sličnih laboratorija Svjetske zdravstvene organizacije.

Pored zdravstvene djelatnosti, na Klinici se izvodi i nastava za studente Univerziteta u Sarajevu, za predmete koji se nalaze pod katedrom Interne medicine, te specijalistička izobrazba ljekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji za oblast pulmologije, ali i drugih specijalizacija i subspecijalizacija.

Naučno-istraživačka djelatnost Klinike sastoji se u provođenju različitih faza brojnih kliničkih studija istraživanja pulmoloških i onkoloških lijekova, te dijagnostičkih i terapijskih pristupa i učinaka iz svakodnevne prakse. Ljekari Klinike su učesnici brojnih naučnih i stručnih skupova, seminara, simpozija, kongresa, kako u zemlji, tako i inostranstvu.

LOKACIJA