Klinika za porodiljstvo

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA PORODILJSTVO

V.D. ŠEFA KLINIKE ZA PORODILJSTVO

PRIM.MR.SCI.DR GORAN STOJKANOVIĆ

PRIJEMNA AMBULANTA

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

KLINIKA: Info panel

Klinika za porodiljstvo ima stručnu, znanstvenu i edukativnu djelatnost. Bavi se specijalizovanom polikliničkom i bolničkom djelatnošću. Prati zdravstveno stanje žena i novorođenčadi.

Djelatnost:

– Obavljaju se porođaji i vrši zbrinjavanje porodilje i novorođenčeta nakon poroda.

– Individualno se omogućava prisustvo muža na porodu.

– Vrši se uzimanje krvi iz pupčanika za matične stanice.

– Vrši prijem, dijagnostičku terapiju i tretman svih komplikacija u trudnoći i hroničnih bolesti u trudnoći.

– Obavlja neinvazivnu i invazivnu prenatalnu dijagnostiku svih patoloških stanja i bolesti vezanih za trudnoću.

– Vrši uzimanje plodne vode kod trudnica sa opterećenom anamnezom vezanom za genetska oboljenja.

– Prima i zbrinjava sve žene porođene fiziološkim porodom i žene porođene carskim rezom.

– Prima i zbrinjava novorođenčad koje zahtjevaju intenzivan neonatološki nadzor i tretman.

– Roming In „Baby frendly” što znači da novorođenče cijelo vrijeme boravi uz majku.

– Obavlja kompletnu UZV dijagnostiku 3D i 4D Color Doppler-om.

– Vrši CTG nadzor fetusa.

– Kroz prijemnu akušersku ambulantu vrši trijažu i prijem pacijentica na Kliniku.

– Obavlja konzilijarno konsultativne preglede na tercijalnom nivou.

Na Klinici se odvija nastava i edukacija za studente, stažere, specijalizante.

KLINIKA ZA PORODILJSTVO - Novosti

Pošaljite upit