Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

LISTA ZAKONA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Početna » LISTA ZAKONA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o krvi i krvnim sastojcima

Zakon o liječništvu

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

Zakon o lijekovima

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata

Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u bosni i hercegovini

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu

Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

Zakon o stomatološkoj djelatnosti

Zakon o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina