Search
Close this search box.

Klinika za neurologiju

Početna » Klinika za neurologiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V:D Šef klinike
v.d. Dr.sci.med Nevena Mahmutbegović
GLAVNA SESTRA
Magistar Amela Kavazović DMS
SEKRETARIJAT

ŠEF oDJELJENJA: Prim. mr.sci. Dženita Imamović

GLAVNA SESTRA: Lakota Lejla DMS

tel. 033 297-237

033 298055

033 297 236

ŠEF oDJELJENJA:  Prof.dr.sci.Prim. Selma Šabanagić Hajrić

GLAVNA SESTRA Adisa Sitnić DMS

tel. 033297-235
tel. 033 297 236

ŠEF oDJELJENJA: Mr.sci. Admir Mehičević

GLAVNA SESTRA: Elvera Turkić DMS

tel. 033297 363

ŠEF oDJELJENJA: Prim.mr.sci.med.dr Nihada Subašić

GLAVNA SESTRA: Hatidža Pervan DMS

tel. 033 297 624

033 297 567

tel. 033297 361

033 298 346

INFO PANEL

U Bosni i Hercegovini u Sarajevu je organizovana Neuropsihijatrijska klinika 1946.godine, a Neurološka klinika je formirana 1977. godine kao posebna jedinica u okviru Kliničke bolnice Koševo.

Neurološka klinika u okviru KCUS-a je stručna, naučna i edukaciona institucija koja pruža usluge iz domena sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Osnovne djelatnosti Neurološke klinike:

Široki spektar neuroloških stanja koji se obrađuju i tretiraju na odjeljenjima uz visok procenat iz oblasti tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite: dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa akutnim moždanim udarom, multiplom sklerozom te ostalim demijelinizirajućim oboljenjima, neurološkim manifestacijama autoimunih bolesti,  bolestima poremećaja pokreta, degenerativnim oboljenjima koštano-mišićnog sistema, epilepsijama i drugim vrstama kriza svijesti, neuromišnim bolestima, dijagnosticiranjem i liječenjem demencija, različitih vrsta glavobolja, neuropatske boli i drugih bolnih sindroma, smetnji ravnoteže i vrtoglavice.

U različitim ambulantama i savjetovalištima (sekundarnog B nivoa i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite) svakodnevno se pacijentima daju konsultacije i savjeti vezano za sekundarnu prevenciju i pogoršanje postojećih stanja, a sve u cilju unaprijeđenja njihovog kvaliteta života.

Pacijentima se za vrijeme hospitalizacije na našoj klinici pruža fizikalni tretman od strane uposlenika Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju KCUS-a.

Rad na Odjeljenju dijagnostike i poliklinike sa Dnevnom bolnicom  je organizovan  putem savjetovališta,  kabineta i ambulanti (9 savjetovališta, 4 kabineta, 1 laboratorij i 3 ambulante). U okviru tog odjeljenja postoji i Dnevna bolnica sa 6 kreveta za pacijente koji primaju pulsnu kortikosteroidnu terapiju i imunomodulirajuću terapiju uz prethodnu pripremu na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Na Klinici se provode naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.

Na Klinici je omogućena kontinuirana edukacija studenata, ljekara, specijalizanata, kao i edukacija za određena subspecijalistička zvanja.

Urgentna ambulanta Neurološke klinike je prostorno smještena na Klinici urgentne medicine radi postavke „Optimizacija Urgentne skrbi na jednom mjestu„ tako da je specijalista neurolog tokom 24 sata angažiran u radu KUM-a.

LOKACIJA

Pošaljite upit