Klinika za neurologiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

NEUROLOŠKA KLINIKA

Šef klinike:

PRIM. MR. SCI. MED. DR DŽENITA IMAMOVIĆ

GLAVNA SESTRA KLINIKE MAG. AMELA KAVAZOVIĆ / DMS

SEKRETARIJAT

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Neurološka klinika: Info panel

U Bosni i Hercegovini u Sarajevu je organizovana Neuropsihijatrijska klinika 1946.godine, a Neurološka klinika je formirana 1977. godine kao posebna jedinica u okviru Kliničke bolnice Koševo.
Neurološka klinika u okviru KCUS-a je stručna, naučna i edukaciona institucija koja pruža usluge iz domena sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Široki spektar neuroloških stanja koji se obrađuju i tretiraju na odjeljenjima uz visok procenat iz oblasti tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite: Dijagnosticiranje i liječenje pacijenata sa akutnim moždanim udarom, multiplom sklerozom te ostalim demijelinizirajućim oboljenjima, neurološkim manifestacijama autoimunih bolesti, bolestima poremećaja pokreta, degenerativnim oboljenjima koštano-mišićnog sistema, epilepsijama i drugim vrstama kriza svijesti, neuromišnim bolestima, dijagnosticiranjem i liječenjem demencija, različitih vrsta glavobolja, neuropatske boli i drugih bolnih sindroma, smetnji ravnoteže i vrtoglavice.
U različitim ambulantama i savjetovalištima (sekundarnog B nivoa i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite) svakodnevno se pacijentima daju konsultacije i savjeti vezano za sekundarnu prevenciju i pogoršanje postojećih stanja, a sve u cilju unaprjeđenja njihovog kvaliteta života.
Pacijentima se za vrijeme hospitalizacije na našoj klinici pruža fizikalni tretman od strane uposlenika Klinike za fizijatriju i rehabilitaciju KCUS-a.
Rad na Odjeljenju dijagnostike i poliklinike sa Dnevnom bolnicom je organizovan putem savjetovališta, kabineta i ambulanti (9 savjetovališta, 4 kabineta, 1 laboratorij i 3 ambulante). U okviru tog odjeljenja postoji i Dnevna bolnica sa dva kreveta za pacijente koji primaju pulsnu kortikosteoridnu terapiju, terapiju imunoglobulinima, ostalu imunomodulirajuću terapiju uz prethodnu pripremu na primarnom nivou.

Na Klinici se provode naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.
Na Klinici je omogućena kontinuirana edukacija studenata, ljekara, specijalizanata, kao i edukacija za određena subspecijalistička zvanja.
Urgentna ambulanta Neurološke klinike ja prostorno smještena na Klinici urgentne medicine radi postavke „Optimizacija Urgentne skrbi na jednom mjestu„ tako da je specijalista neurolog tokom 24 sata angažiran u radu KUM-a.

Neurološka klinika - Novosti

Pošaljite upit