Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Pedijatrijska klinika 1

Početna » Pedijatrijska klinika 1

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
PROF.DR. DANKA POKRAJAC
Danka Pokrajac
Glavna sestra klinike
DMS Alma Hadžić
PRIJEMNA AMBULANTA
CENTRALA

Informacije možete dobiti na brojeve telefona odjela navedene ispod.

+387 33 566 498

tel: +387 33 566 452

tel: +387 33 566 478

tel: +387 33 566 510

tel: +387 33 566 501

INFO PANEL

Direktor Discipline: Prof.sci.med.dr. Edo Hasanbegović

Pedijatrijska klinika osnovana je 1947.godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu “Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta.

Prva predavanja iz predmeta Pedijatrija  za studente Medicine počinju 1949. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a na Stomatološkom fakultetu 1960. godine. Posebna pažnja je bila usmjerena na edukaciju kadrova, u nauci i struci, kao i praktična nastava za ljekare stažiste, specijaliste i subspecijaliste

Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća,  te je 1991 godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992 godine, zbog posljedica bombardovanja Klinika se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Klinika je bila locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike. Pedijatrijska klinika 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta + 9 intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Pedijatrijskoj klinici KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9 kreveta intenzivne njege.

15.03.2009. godine Pedijatrijska klinika je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo“ na lokalitet „Jezero“. Kapacitet Discipline iznosi 130 kreveta (standardna njega) + 30 intenzivne njege. Organizovana je kroz Hospitalni i Poliklinički dio. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini – laboratoriju i Rtg kabinet.

Disciplina za zdravlje djeteta hospitalizira pacijente iz cijele FBiH, ali i ostalih dijelova BiH,  posebno istočnog dijela RS.

Disciplina za zdravlje djeteta  je od 2016. godine organizovana u dvije klinike, i to:  Pedijatrijska klinika 1 i Pedijatrijske klinike 2.

Pedijatrijsku kliniku 1 čine: Odjeljenje I (Kardiologija), Odjeljenje II ( Endokrinologija sa alergoimunoreumatologijom), Odjeljenje III (Gastroenterohepatologija sa Prijemnom ambulantom uz dnevnu bolnicu). Pedijatrijsku kliniku 2 čini Odjeljenje I (Neonatalna intenzivna njega sa neonatologijom), Odjeljenje II (Pedijatrijska intenzivna njega), Odjeljenje III (Hematoonkologija), Odjeljenje IV (Neuropedijatrija, Nefrologija Pulmologija i Fizijatrija). Početkom 2023. godine odvojene je Prijemna ambulanta sa dnevnom bolnicom kao samostalno odjeljenje u sastavu Pedijatrijske klinike 1.

Za vrijeme pandemije korona virusom liječena su djeca iz čitave Federacije BiH bez ijednog egzitusa unatoč teškim infekcijama i komplikacijama multisistemskog inflamatornog sindroma u djece (MISC), zahvaljujući prvenstveno dobroj organizaciji i stručnosti kadra.

Na svim odjeljenjima Discipline za zdravlje djeteta KCUS-a, kao i polikliničkom, djelu provode se dijagnostike i procedure u skladu sa najnovijim svjetskim protokolima i vodičima za određene oblasti.

Nastavljeni su kursevi Neonatalne reanimacije i Pedijatrijske reanimacije, 1-2 puta godišnje od strane ljekara pedijatrijske klinike koji su licencirani instruktori uz prevedene knjige i upute od strane Američkog udruženja za pedijatriju – AAP i Američkog udruženja za srce AHA.

Od marta 2016. na klinici za GAK dežuraju ljekari sa pedijatrijske klinike kontinuirano, a od druge polovine decembra 2016. godine ljekari pedijatri Odjela porođajnih sala sa neonatologijom i puerperijem Klinike za ginekologiju i porodiljstvo su pripojeni Odjelu I (Neonatalna intenzivna njega i neonatologija, Pedijatrijske klinike 2).

Na Disciplini za zdravlje djeteta smo započeli i davanje imunoglobulina subkutano, te sa inovativnom terapijom liječenja multiple skleroze djece (Fingolinod), kao i inovativnom terapijom za liječenje spinalne mišićne distrofije kod djece (Rsibiplan), uz lijek Bosentan za tretman plućne hipertenzije kod djece.

Godišnje kroz savjetovališta Discipline za zdravlje djeteta prođe preko 50.000 pregleda i preko 300.000 usluga, dok sama Prijemna ambulanta ima preko 10.000 pregleda godišnje. Prosječna dužina hospitalizacije iznosi 5,3 dana.

Trenutno Katedru za pedijatriju čine: 7 profesora, 3 docenta i 3 viša asistenta.

STRUKTURA DISCIPLINE

Direktor Discipline je prof. dr. Edo Hasanbegović (CV)

Disciplina za zdravlje djeteta organizovana je kroz dvije klinike: Pedijatriju 1 i Pedijatriju 2. Ukupna površina iznosi 6500 m2, uz mini – laboratoriju, Ultrazvučni   i Rtg kabinet.

Pedijatrija 1 organizovana je kroz 4. odjeljenja:

  •  Odjeljenje I / Kardiologija/
  •  Odjeljenje II / Endokrinologija i Alergoimunoreumatologija/
  •  Odjeljenje III / Gastroenterohepatologija/
  • Odjeljenje IV/Prijemna ambulanta sa Dnevnom bolnicom/

Pedijatrija 2 organizovana je kroz 4. odjeljenja:

  •  Odjeljenje I /Neonatalna intenzivna terapija i Neonatologija/
  •  Odjeljenje II / Pedijatrijska intenzivna terapija/
  •  Odjeljenje III / Hematoonkologija/
  •  Odjeljenje IV /Neuropedijatrija, Nefrologija, Pulmologija i Razvojna dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija djece/

Trenutno, ova visoko specijalizirana tercijerna institucija (jedna od najvećih organizacionih jedinica KCU Sarajevo) funkcionira sa kapacitetom od 130 kreveta + 30 intenzivne njege. Osoblje čine 36 specijalista pedijatara (7 profesora , 3 docenta i 3 viša sistenta), 2 psihologa, 15 diplomiranih medicinskih sestara, 5 viših medicinskih, 2 diplomirana fizioterapeuta, 117 srednjih medicinksih sestara, 4 fizioterapeuta, uz radnike pomoćnih službi /administrativno osoblje – 2; radnice, servirke i kurir- 24/

novosti

LOKACIJA