Pedijatrijska klinika 1

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA PEDIJATRIJU 1

Šef klinike:

DOC.DR. DANKA POKRAJAC,

PRIJEMNA AMBULANTA

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika: Info panel

Disciplina za zdravlje djeteta UKC Sarajevo je visoko tercijarna, jedinstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, koja nastavlja dugu tradiciju pružanja najkvalitetnije zdravstvene usluge najosjetljivijoj populaciji, djeci. Briga za zdravlje i liječenje djece, ujedno je preventivna medicina odrasle populacije.

Zahvaljujući iskustvu, stručnom kadru, timskom radu, ali prije svega potpunoj predanosti i posvećenosti, obezbjeđujemo visok nivo liječenja i zdravstvene njege najmlađim pacijentima.

Modernizacijom, usavršavanjem, edukacijom i proširenjem dosadašnje saradnje sa inostranim centrima, svakog dana težimo unapređenju naših usluga.

Disciplina za zdravlje djeteta pored stručne djelatnosti je i institucija za obrazovanje, edukaciju i istraživanje (studentima: medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstevnih studija, kao i stažerima, te učenicima srednjih medicinskih škola, specijalizantima i subspecijalistima na profesionalnoj edukaciji).

O Disciplini za zdravlje djeteta

Disciplina za zdravlje djeteta kao Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. godine pod rukovodstvom Prof.Dr Milivoja Sarvana na lokalitetu “Jezero” kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu sa kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe sa kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. godine imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Sa početkom rata u Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu u maju 1992. godine, zbog posljedica bombardovanja Disciplina se preselila na lokalitet Koševo. Od januara 1996.godine Disciplina je bila locirana u zgradi za dijalizu, nuklearnu medicinu Prve interne klinike. Disciplina za zdravlje djeteta 2003. godine raspolagala je sa 60 kreveta +9 intenzivne njege, a od 2004. godine (nakon rekonstrukcije zgrade) do marta 2009. godine na Disciplini za zdravlje djeteta KCU Sarajevo bilo je 90 kreveta + 9 kreveta intenzivne njege.

15.03.2009. godine Disciplina za zdravlje djeteta je nakon 17. godina uspješno preseljena sa lokaliteta „Koševo” na lokalitet „Jezero”.

Klinika za pedijatriju 1 - Novosti

Pošaljite upit