Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za psihijatriju

Početna » Klinika za psihijatriju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
Doc dr sci med Gorana Sulejmanpašić
GLAVNI TEHNIČAR
Samir Ahmetović, DMT

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata se mogu dobiti putem telefonskog poziva na broj ambulante odjeljenja gdje je pacijent hospitaliziran svaki radni dan od 12:30h-13:30h .

Razgovori bolesnika sa srodnicima su dostupni u periodu od 14h-16h ovisno od odjeljenja gdje je pacijent hospitaliziran, odnosno u periodu od 15h-17h za odjeljenje Dječije i adolescentne psihijatrije.

Preporučuje se da se u vezi informacija o stanju bolesnika interesuje najbliži srodnik-jedna osoba, koja će iste proslijediti ostalim članovima porodice, zbog dostupnosti slobodne telefonske linije.

Brojevi telefona u vezi informacija će biti dostupne pri prijemu pacijenta.

Tel. + 387 33 297 628
Fax. +387 33 298 523
E-mail: psihijatrija@kcus.ba

Prijemna ambulanta klinike za psihijatriju radi od 00:00h do 24:00h/7 dana ( tel. +387 33 297 619).

Ambulanta odjeljenja dječija i adolescentna psihijatrija radi ponedjeljak, srijeda, petak u terminu od 09:00h-13:30h.

Zakazivanje termina prvog pregleda i kontrola u okviru ambulante odjeljenja dječija i adolescentna psihijatrija se realizira putem telefona (+387 33 297 621) u periodu od 12h-13:30h svaki radni dan.

Tel. +387 33 297 644

Šef odjeljenja: Dr med Amra Zahiragić

Tel. +387 33 297 275

Glavni medicinski tehničar: Suvad Šatrović DMS

Tel. +387 33 298 059

Tel. +387 33 297 352 ženski odjel

Tel. +387 33 297 230 muški odjel

Šef odjeljenja: Mr sci dr Alem Ćesir

Tel. +387 33 298 544

Glavna medicinska sestra: Mirela Cicvara DMS

Tel. . +387 33 298 061

Tel. +387 33 297 542

Šef odjeljenja: Prim mr sci dr Nermina Ćurčić-Hadžagić

Tel. +387 33 298 099

Glavna medicinska sestra: Kata Bešker DMS

Tel. +387 33 297 329

Tel. +387 33 297 228

Šef odjeljenja: Dr med Lejla Haračić-Ćurovac

Tel. +387 33 298 058

Glavna medicinska sestra: Admira Bajrović DMS

Tel. +387 33 298 182

INFO PANEL

Osnovna djelatnost Klinike:

Zdravstvena, nastavna i naučno-istraživačka djelatnost. Klinika za psihijatriju KCUS pruža usluge sekundarnog A i tercijarnog nivoa psihijatrijske skrbi. 

Nastavno-naučna baza za Medicinski, Stomatološki fakultet i Fakultet zdravstvenih studija.

Klinika za psihijatriju je zdravstvena, stručna, naučno-istraživačka i edukativna institucija Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu za stacionarno akutno i ambulantno liječenje, kao i tretman u Dnevnoj bolnici u okviru klinike. Pruža i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, anksioznih poremećaja, te povezanih za stresom i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, organskih i simptomatskih poremećaja. Također, tretira poremećaje psihološkog razvoja,  emocionalne i poremećaje ponašanja koji se pojavljuju u dječijem i adolescentnom periodu. Pruža usluge sekundarnog B i tercijarnog nivoa psihijatrijske skrbi  adultnog, dječijeg i adolescentnog uzrasta.

Rad klinike je organiziran kroz 24-satno pružanje usluga iz oblasti mentalnog zdravlja, uključujući hitne i elektivne prijeme, konzilijarne i konsultativne specijalističke preglede, kao i ambulantne preglede.

U Klinici se realiziraju naučni i istraživački projekti uz aktivno učešće na stručnim kongresima, simpozijima, seminarima i drugim skupovima.

Omogućena je kontinuirana edukacija studenata, ljekara specijalista, specijalizanata.

Psihijatrijska klinika i njeni djelatnici aktivni su članovi nekoliko strukovnih udruženja:

Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPUBiH) – http://www.upubih.com/

Udruženja za biološku psihijatriju-psihofarmakologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Evropske asocijacije psihijatara (EPA)

Svjetske asocijacije psihijatra (WPA)

Svjetskog udruženja za biološku psihijatriju

Značajni datumi u cilju upoznavanja šire društvene javnosti o pojedinim oboljenjima u sferi mentalnog zdravlja i podizanja svijesti o navedenom

  1. Svjetski dan mentalnog zdravlja- 10. oktobar
  2. Svjetski dan shizofrenije- 24. maj
  3. Evropski dan borbe protiv depresije- 01. oktobar
  4. Svjetski dan autizma- 02. april

LOKACIJA