Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinička apoteka

Početna » Klinička apoteka

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V.D. Šef OJ klinička apoteka
Majda Cero – Zubović, mr.ph.spec.
GLAVNI TEHNIČAR

ŠEF SLUŽBA ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU LIJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA +387 33 297 562

EXPEDIT +387 33 297 899

LAGER  MAGISTRE +387 33 297 312

LAGER  MAGISTRE +387 33 298 250

LAGER MAGISTRE +387 33 279 092

 LAGER FERM.TEH.+387 33 298 028

MAGACIN – SKLADIŠTE +387 33 298 699

ŠEF GALENSKOG LABORATORIJA +387 33 298 045

LABORATORJIJI ZA IZRADU PREPARATA ZA VANJSKU UPOTREBU +387 33 297 347

LABORATORJIJI ZA IZRADU PREPARATA ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU +387 33 298 596

LABORATORJIJI ZA KONTROLU +387 33 298 728

ŠEF SLUŽBE ZA NAVAKU +387 33 298  142

NABAVKA LIJEKOVA +387 33 298 444

NABAVKA DIJAGNOSTIČKOG MATERIJALA +387 33 298 445

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA +387 33 298 030

NABAVKA LIJEKOVA I MATERIJALA KOJI SE FINASRIRA IZ SREDSTAVA  ZZOIR+387 33 297 090

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA +387 33 297 875

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA +387 33 298 602

JAVNA NABAVKA +387 33 298 537

JAVNA NABAVKA +387 33 298 520

JAVNA NABAVKA +387 33 298 763

ŠEF OJ KLINIČKA APOTEKA kapoteka@kcus.ba

SEKRETAR OJ KLINIČKA APOTEKA kapoteka.sekretar@kcus.ba

ŠEF SLUŽBE ZA NAVAKU dubravka.aleksic-jovanovic@kcus.ba

ŠEF SLUŽBA ZA PRIJEM I DISTRIBUCIJU LIJEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA sabina.besirevic@kcus.ba

ŠEF GALENSKOG LABORATORIJA mubera.mandzo@kcus.ba

GLAVNI TEHNIČAR OJ KLINIČKA APOTEKA edita.cindrak@kcus.ba

INFO PANEL

Klinička apoteka je OJ-a u sastavu UKCS-a (Apoteka zatvorenog tipa), koja po organizacionoj šemi pripada Kabinetu Generalnog direktora UKCS-a.
Klinička apoteka kao posebna organizaciona cjelina postoji od osnivanja Zemaljske bolnice u Sarajevu.
Trenutno Apoteka raspolaže sa relativno dobrom opremom za rad, ima izgrađen informacioni sistem na nivou UKCS-a, educiran stručni kadar i dobru organizaciju poslova što joj omogućava da uspješno obavlja sve zadatke iz svoje djelatnosti koje joj svakodnevno nameću potrebe svih O.J. UKCS-a.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme je:

  • Radnim danom u vremenu od 08 do 16 časova.
Djelatnost Apoteke:
Zadatak Kliničke apoteke je da vrši nabavku i snabdijevanje gotovim lijekovima, medicinskim sredstvima i pomagalima, instrumentima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te galenskim i magistralnim pripravcima iz vlastite proizvodnje, svih O.J. Kliničkog centra.

Služi kao nastavna baza za edukaciju srednjeg medicinskog kadra – farmaceutskih tehničara, magistara farmacije i određenih vrsta specijalizacija.

LOKACIJA