Klinička apoteka

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIČKA APOTEKA

Šef OJ klinička apoteka:

FADILA KOŽLJAK, MR.PH.SPEC.

GLAVNI TEHNIČAR

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinička apoteka: Info panel

Klinička apoteka je OJ-a u sastavu UKCS-a (Apoteka zatvorenog tipa), koja po organizacionoj šemi pripada Kabinetu Generalnog direktora UKCS-a.
Klinička apoteka kao posebna organizaciona cjelina postoji od osnivanja Zemaljske bolnice u Sarajevu.
Trenutno Apoteka raspolaže sa relativno dobrom opremom za rad, ima izgrađen informacioni sistem na nivou UKCS-a, educiran stručni kadar i dobru organizaciju poslova što joj omogućava da uspješno obavlja sve zadatke iz svoje djelatnosti koje joj svakodnevno nameću potrebe svih O.J. UKCS-a.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme je:

  • Radnim danom u vremenu od 08 do 16 časova.
Djelatnost Apoteke:
Zadatak Kliničke apoteke je da vrši nabavku i snabdijevanje gotovim lijekovima, medicinskim sredstvima i pomagalima, instrumentima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te galenskim i magistralnim pripravcima iz vlastite proizvodnje, svih O.J. Kliničkog centra.

Služi kao nastavna baza za edukaciju srednjeg medicinskog kadra – farmaceutskih tehničara, magistara farmacije i određenih vrsta specijalizacija.

Odjel Klinička farmakologija:

Klinička farmakologija je znanstvena disciplina koja uključuje sve aspekte odnosa između lijekova i njihove primjene u ljudi. Povezuje bazičnu nauku sa kliničkom medicinom, odnosno predstavlja medicinsku disciplinu koja na znanstvenim osnovama kombinira farmakološku i kliničku ekspertizu u jedinstvenom cilju poboljšanja efikasnosti i sigurnosti kliničke primjene lijekova.

Osnovne funkcije kliničke farmakologije su:
1) poboljšanje zdravstvene brige o pacijentu kroz promociju sigurnije i efikasnije primjene lijekova;
2) povećanje postojećeg znanja o lijekovima kroz istraživanja;
3) prenos znanja kroz edukaciju;
4) obezbjeđenje usluga kao što su analize, informacije o lijekovima, savjeti o dizajnu studija i slično.

Svoj rad zasniva na najrelevantnijim informacijama i saznanjima iz oblasti primjene lijekova kao i internacionalnih pravila koja se odnose na provođenje kliničkih ispitivanja lijekova, praćenje potrošnje i neželjenih efekata lijekova kao i humane toksikologije, te racionalizacije potrošnje lijekova.

Klinička apoteka - Novosti

Pošaljite upit