Telefonski imenik

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal
Centralna sterilizacija
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef OJProf. dr. Nermir Granov+ 387 33 297 677
Glavni tehničar+ 387 33 298 187+ 387 33 298 840sterilizacija@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 298 422
Sterilizacija+ 387 33 298 188
Elektro služba
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef Elektro službeĆamil Durović , dipl. ing. el.+ 387 33 297 040+ 387 33 297 814elektro.sluzba@kcus.ba
Dežurni električari krug Koševo (24 sata)+ 387 33 297 215
Dežurni električari Jezero (24 sata)+ 387 33 566 422
DIP Dežurni električar+ 387 33 566 422
Građevinska služba
NaslovOpisTelefonFaxEmail
V.D. Šef Građevinske službeSmail Salkić mr.dipl.ing.arh.+ 387 33 298 593+ 387 33 297 814smail.salkic@kcus.ba
Građevinsko-zanatski radovi+ 387 33 297 140
Hortikultura i infrastruktura+ 387 33 298 593
Hidroinstalacije+ 387 33 298 593
RADIONICA - Stolarska+ 387 33 297 151
RADIONICA - Bravarska+ 387 33 297 787
RADIONICA - Molerska+ 387 33 298 200
RADIONICA - Vrtlarska+ 387 33 298 201
RADIONICA - Vodoinstalateri+ 387 33 297 220
RADIONICA - Limarska+ 387 33 298 199
Klinička apoteka
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef Kliničke apotekeVD mr. ph. spec. Fadila Kožljak+ 387 33 297 097+ 387 33 298 308kapoteka@kcus.ba
Sekretar+ 387 33 297 224
+ 387 33 266 840
Glavni tehničar+ 387 33 298 096
Šef službe za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava i pomagala+ 387 33 297 562
Šef galenskog laboratorija+ 387 33 298 045
Šef službe za nabavku i obradu podatakaa+ 387 33 298 142
Galenski laboratorij+ 387 33 297 347
+ 387 33 298 596
+ 387 33 298 596
Služba za nabavu, javnu nabavku i obradu podataka+ 387 33 298 444
+ 387 33 298 445
+ 387 33 297 978
+ 387 33 298 520
+ 387 33 298 537
+ 387 33 298 030
+ 387 33 297 875
+ 387 33 266 841
+ 387 33 298 745
+ 387 33 298 715
Služba za prijem i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava+ 387 33 297 312
+ 387 33 297 092
+ 387 33 298 250
+ 387 33 298 028
Šef odjela kliničke farmakologije+ 387 33 298 400
Odjeljenje klinička farmakologija+ 387 33 297 077
+ 387 33 297 078
+ 387 33 298 537
Klinička biohemija sa imunologijom
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef OJ Klinička biohemija sa imunologijomPrim. Suzana Tihić-Kapidžić, mr. ph. spec. med. biohem+ 387 33 297 501
Glavni laborant OJ Klinička biohemija sa imunologijom+ 387 33 297 036
Tehnički sekretar OJ Klinička biohemija sa imunologijom+ 387 33 297 050+ 387 33 297 844k.biohemija@kcus.ba
Prijem za venepunkcije i informacije+ 387 33 297 313
Prijem za izdavanje nalaza i informacije+ 387 33 297 304
Odjeljenje za urgentnu dijagnostiku sa odsjecima+ 387 33 297 321
+ 387 33 297 149
Odsjek KUM+ 387 33 298 108
Odsjek Centar za Srce+ 387 33 298 183
Odsjek Jezero+ 387 33 566 514
Laboratorij koagulacija+ 387 33 298 325
Odjeljenje standardne kliničke laboratorijske dijagnostikeToksikologija
+ 387 33 297 664
Hormoni štitne žlijezde
+ 387 33 297 733
Hematologija
+ 387 33 297 358
Hormoni
+ 387 33 297 655
+ 387 33 297 879
Urini
+ 387 33 297 701
Odjeljenje za imunologiju+ 387 33 298 081
+ 387 33 297 030
+ 387 33 297 031
Klinička mikrobiologija
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Amela Dedeić - Ljubović+ 387 33 297 026mikrobiologija@kcus.ba
Lokal prijemne službe (prizemlje)+ 387 33 297 923
Glavni laborant OJ+ 387 33 298 213
Tehnički sekretar+ 387 33 297 915+ 387 33 298 525
Lokal prijemne službe (III sprat DIP)+ 387 33 298 681
Laboratorij za aerobne bakterijske infekcije+ 387 33 298 291
Laboratorij za hemokulture i likvore+ 387 33 298 291
Laboratorij za urinarne infekcije+ 387 33 298 355
Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih crijevnih infekcija+ 387 33 298 248
Laboratorij za seksualno prenosive bolesti+ 387 33 298 290
Laboratorij za kontrolu bolničkih infekcija+ 387 33 298 289
Laboratorij za mikologiju+ 387 33 297 931
Laboratorij za parazitologiju+ 387 33 298 248
Laboratorij za virusologiju+ 387 33 298 168
Laboratorij za imunodijagnostiku zaraznih bolesti+ 387 33 297 920
+ 387 33 298 221
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku+ 387 33 297 888
Klinička patologija, citologija i humana genetika
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Nurija Bilalović+ 387 33 298 364+ 387 33 297 826kcuspatologija@kcus.ba
Ljekarske sobe DIP III sprat+ 387 33 298 364
+ 387 33 297 034
+ 387 33 298 695
+ 387 33 298 263
Ljekarska soba citologa DIP II sprat:+ 387 33 297 854
Dr. Silajdžić-Brkić
Ljekarska soba+ 387 33 298 406
Laboratorija za humanu genetiku+ 387 33 298 405
Klinika urgentne medicine
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef KlinikeMr.sci.med.dr. Altaira Jažić - Durmišević+ 387 33 297 955
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 979kum@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 020+ 387 33 298 530
Hirurška ambulanta+ 387 33 297 708
Internističa ambulanta+ 387 33 297 189
Klinika za anesteziju i reanimaciju (KAR)
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikePrim. mr. sci. med. dr. Amela Katica Mulalić+ 387 33 297 576+ 387 33 297 841
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 715anestezija.kcus@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 297 576+ 387 33 297 841
Intenzivna njega+ 387 33 297 131
Ambulanta za terapiju boli+ 387 33 298 439
Ambulanta za preoperativne preglede+ 387 33 298 447
Internističke ambulante+ 387 33 298 237
+ 387 33 297 759
+ 387 33 298 441
Administracija+ 387 33 298 443
Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam
NaslovOpisTelefonFaxEmail
šef klinikemr.sci. dr Alden Begić+ 387 33 298 253+ 387 33 298 438klinikazakardiologiju@kcus.ba
+ 387 33 298 251
Kardiologija033/297 500033/297 805
Angiologija033/297 209
Naručivanje pacijenata za Color Doppler – radnim danom od 9 - 14 sati na+ 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju – radnim danom od 9 - 14 sati na tel+ 387 33 297 679
Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Adnan Kapidžić+ 387 33 297 282
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 348orlmf@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 196
n/aAmbulanta u DIP-u+ 387 33 297 640
+ 387 33 297 175
n/aKabinet za audiologiju+ 387 33 297 657
n/aKabinet za fonijatriju+ 387 33 298 360
n/aLogoped+ 387 33 298 288
n/aBolesnička odjeljenja+ 387 33 297 197
+ 387 33 297 198
Dežurni ljekar+ 387 33 297 281
+ 387 33 298 614
Klinika za kožne i venerične bolesti
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Emina Kasumagić - Halilović+ 387 33 297 012kozna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 297 262+ 387 33 297 801
Recepcija+ 387 33 297 263
Kabinet za alergologiju+ 387 33 297 176
Dežurni ljekar+ 387 33 298 374
Kabinet za dermatoskopiju+ 387 33 298 375
Prijemna ambulanta+ 387 33 297 170
Intervencija+ 387 33 298 373
Klinika za dječiju hirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Zlatan Zvizdić+ 387 33 250 293
Glavna sestra Klinike+ 387 33 250 346djecija.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 250 321+ 387 33 250 334
Ambulanta+ 387 33 566 414
Klinika za fizijatriju i rehabilitaciju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr sc. Narcisa Vavra - Hadžiahmetović+ 387 33 214 156fizijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 381
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 385
Odjeljenje+ 387 33 297 295
Ambulanta+ 387 33 297 384
Ljekarske sobe+ 387 33 297 652
+ 387 33 298 116
+ 387 33 297 969
+ 387 33 298 464
+ 387 33 297 958
Urodinamika+387 33 298 214
EMG+387 33 298 489
Fizikalna terapija+ 387 33 296 536
Okupaciona terapija+387 33 297 022
Glavni fizioterapeut+387 33 297 086
Medicinska dokumentacija+387 33 297 023
Lokalitet Ilidža+387 33 771 140
Internističke discipline
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor internističke disciplineProf. dr. Alen Džubur+ 387 33 298 505
local : 8505
Tehnički sekretar+ 387 33 297 123
local : 7123
Klinika za gastroenterohepatologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
v.d. Šef klinikePrim. dr. sci. Aida Saray+ 387 33 297 246
Tehnički sekretar+ 387 33 297 246+ 387 33 297 822gastro@kcus.ba
+ 387 33 297 823
Glavna sestra klinike+ 387 33 298 180
Odjeljenje za kliničku hepatologiju+ 387 33 297 242
Odjeljenja za kliničku gastroenterologiju sa dijagnostičkom i terapeutskom endoskopijom+ 387 33 297 758
Ambulanta DIP+ 387 33 297 659
Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineDoc.dr. Mohammad Abou El Ardat+ 387 33 566 454
Klinika za ginekologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikePrim. dr. Senad Murtezić+ 387 33 566 454+387 33 566 528ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 566 454
Centrala+ 387 33 250 250
Prijemna ambulanta+ 387 33 250 250 Lokal 256 i 291
Recepcija+ 387 33 250 250 Lokal 551
Odjeljenje ginekologije+ 387 33 250 343
Intenzivna njega+ 387 33 250 266
Dijagnostika i poliklinika - UZ kabinet+ 387 33 250 285
Bračni sterilitet+ 387 33 250 254
Kolposkopija i citologija+387 33 250 292
+ 387 33 250 274
Klinika za porodiljstvo
NaslovOpisTelefonFaxEmail
v.d. Šef klinikePrim.mr.sci.dr Goran Stojkanović+ 387 33 566 454+ 387 33 213 861
+ 387 33 566 528
ginekologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 250 263
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 566 454
Centrala+ 387 33 250 250
Recepcija+ 387 33 566 535
Porođajne sale+ 387 33 250 259
Porođajne sale+ 387 33 250 259
Puerperij+ 387 33 250 272
+ 387 33 250 282
Patologija trudnoće+ 387 33 250 305
Neonatologija+ 387 33 250 269
+ 387 33 250 313
+ 387 33 250 317
Dijagnostika i poliklinika - UZ kabinet+ 387 33 250 285
Klinika za hematologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. sci. dr. Alma Sofo - Hafizović+ 387 33 297 948+ 387 33 298 742hematologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 930
Sekretarijat+ 387 33 297 160
Odjeljenje za transplantaciju koštane srži+ 387 33 297 240
+ 387 33 297 307
Intenzivna njega+ 387 33 297 929
Odjeljenje za visokodoznu terapiju+ 387 33 297 929
Odjeljenje za transplataciju matičnih stanica+ 387 33 297 240
Odjeljenje za kliničku hematologiju i hemoterapiju+ 387 33 297 119
+ 387 33 297 128
Dnevni hematološki tretman+ 387 33 297 241
Ljekarske sobe+ 387 33 297 305
+ 387 33 297 965
+ 387 33 297 580
+ 387 33 298 122
+ 387 33 297 135
Hematološko savjetovalište+ 387 33 297 161
Recepcija-Kartoteka DIP+ 387 33 297 288
Soba dežurnog ljekara+ 387 33 297 128
Apoteka+ 387 33 297 124
Prijemna ambulanta+ 387 33 298 744
Recepcija+ 387 33 298 120
Klinika za hemodijalizu
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef KlinikeDr. sci. med. Amela Bećiragić+ 387 33 298 166+ 387 33 298 225
Glavna sestra Klinike+ 387 33 297 159
Ljekarske sobe+387 33 297 039
+387 33 297 039
+387 33 297 168
+387 33 298 089
+387 33 298 046
Klinika za hemodijalizu dijalizne sale+387 33 297 169
+387 33 297 188
+387 33 298 208
Glavna sestra odjeljenja dnevna bolnica+ 387 33 298 304
Sala+ 387 33 298 358
Medicinska dokumentacija+ 387 33 298 207
Šef odjeljenja "Satelitski dijalizni centar Ilidža"Prim. dr. Avdić Emir+ 387 33 298 304
Glavna sestra odjeljenja "Satelitski dijalizni centar Ilidža"+ 387 33 298 358
Klinika za infektivne bolesti
NaslovOpisTelefonFaxEmail
V.D. Šef KlinikeDr. sci. med. Rusmir Baljić+ 387 33 297 019+ 387 33 297 214infektivna.klinika@kcus.ba
Glavna sestra Klinike+ 387 33 297 355
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 019
Specijalističke ambulante sa savjetovalištima+ 387 33 298 495
Prijemno - trijažna ambulanta+ 387 33 297 250
Intenzivna - poluintenzivna njega+ 387 33 297 346
Odjel Kliničke infektologije, HIV/AIDS+ 387 33 297 251
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef KlinikeDoc. dr. Ilirijana Haxhibeqiri Karabdić+ 387 33 297 041
Glavna sestra klinike+ 387 33 298 385+ 387 33 298 436kardiovaskularna.hirurgija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 941+ 387 33 298 522
Šef odjeljenja za kardiohirurgijuProf. dr. Ilirijana Haxhibeqiri Karabdić+ 387 33 298 311
Šef odjeljenja za vaskularnu hirurgijuDoc.dr. Nedžad Rustempašić+ 387 33 298 311
Šef odjeljenja za intenzivnu njeguProf. dr. Ermina Mujičić+ 387 33 298 178
Šef odjeljenja ambulantno dijagnostičkog odjelaDoc. dr. Amel Hadžimehmedagić+ 387 33 298 311
Ambulanta kardiohirurška+ 387 33 298 197
Ambulanta kardiološka+ 387 33 298 101
Ambulanta za elektrostimulaciju+ 387 33 298 219
Ambulanta vaskularna+ 387 33 298 101
Odjeljenje intenzivne njege+ 387 33 298 172
+ 387 33 298 174
Odjeljenje za vaskularnu i kardiohirurgiju+ 387 33 298 403
Klinika za nefrologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeDoc. dr. Damir Rebić+ 387 33 297 043+ 387 33 297 816nefrologija@kcus.ba
Glavna sestra Klinike+ 387 33 297 925+ 387 33 297 817
Odjel kliničke nefrologije+ 387 33 297 223
Odjel specifične njege+ 387 33 297 310
Šef odjela kliničke nefrologijePrim. dr. sc. dr Jasminka Džemidžić+ 387 33 297 154
Šef Odjela specifična njegaDoc.dr Snežana Unčanin+ 387 33 298 158
Nefrološko savjetovalište+ 387 33 297 155
+ 387 33 298 361
Dežurni ljekar+ 387 33 297 158
Ljekarske sobe+ 387 33 297 400
+ 387 33 297 401
+ 387 33 297 402
+ 387 33 298 738
+ 387 33 298 160
Hirurške discipline
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineProf. dr. Nermir Granov+ 387 33 298 777
Tehnički sekretar+ 387 33 298 777
+ 387 33 297 134
Klinika za neurohirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf.dr.sci. med. Haso Sefo+ 387 33 297 021+ 387 33 297 820neurohirurgija@kcus.ba
+ 387 33 298 110
Glavna sestra klinike+ 387 33 298 133
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 317
Ambulanta klinike (dip)+ 387 33 297 651
Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Amela Begić+ 387 33 298 568nuk.medicina@kcus.ba
Glavna sestra klinika+ 387 33 297 167
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 298 338+ 387 33 298 246
+ 387 33 298 321+ 387 33 298 532
Odjeljenje za oboljenja štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju+ 387 33 297 340
PET/CT odjelenje+ 387 33 298 330+ 387 33 298 330
Odjeljenje za dijagnostiku "in vivo" (PET/CT i gama kamera)+ 387 33 298 330+ 387 33 298 330nuk.medicina@kcus.ba
+ 387 33 330 310
Odjeljenje za radionuklidnu terapiju+ 387 33 298 387+ 387 33 298 380radionuklidni-odjel@hotmail.com
Klinika za očne bolesti
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Amila Alikadić – Husović+ 387 33 297 217
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 767advija.kadric@kcus.ba
ocna.klinika@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 217+ 387 33 297 818
Ambulanta klinike+ 387 33 297 763
Klinika za onkologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
V.D. Šef klinikeProf. dr.Semir Bešlija+ 387 33 297 356onkologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 775+ 387 33 298 526
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 298 673
Recepcija+ 387 33 297 180
Ambulanta+ 387 33 297 963
+ 387 33 298 054
+ 387 33 297 008
+ 387 33 297 978
+ 387 33 297 047
+ 387 33 297 276
Odjel medicinske onkologije+ 387 33 298 194 / + 387 33 298 195
Odjel radijacijske onkologije+ 387 33 298 414
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeV.D. Doc.dr. Senad Šečić+ 387 33 298 284+ 387 33 298 528abdominalna.hirurgija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 954
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 134
Prijemna ambulanta klinike+ 387 33 298 440
OdjeljenjeHepatobilijarna hirurgija C1-2+ 387 33 297 326
OdjeljenjeGastrointestinalna hirurgija C4-5+ 387 33 297 327
OdjeljenjeMinimalno invazivne hirurgije sa op. salama C9+ 387 33 297 274
OdjeljenjeGlandularno odjeljenje C8+ 387 33 297 205
Ambulanta glandularnog odjeljenje C8+ 387 33 297 211
Ljekarske sobe+ 387 33 297 555
Klinika za ortopediju i traumatologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Đemil Omerović+ 387 33 297 600
+ 387 33 298 014
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 292ortotrauma@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 600
Ambulantno – poliklinički trakt+ 387 33 297 315
Ambulantadječijeg odjeljenja+ 387 33 298 145
Intenzivna njega sa operacionim salama+ 387 33 297 670
Spinalno odjeljenje sa endoprotetikom+ 387 33 297 658
+ 387 33 297 626
Dječije odjeljenje+ 387 33 297 617
Septično odjeljenje+ 387 33 297 636
Odjeljenje za maligna oboljenja koštanih sistema+ 387 33 297 367
Disciplina za zdravlje djeteta
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineProf. dr. Edo Hasanbegović+ 387 33 566 428+ 387 33 566 525pedijatrija@kcus.ba
Pedijatrijska klinika 1
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeDoc. dr. Danka Pokrajac+ 387 33 566 428+ 387 33 566 525pedijatrija@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 566 428
Glavna sestra klinike+ 387 33 566 429
Centrala+ 387 33 566 400
Prijemna ambulanta+ 387 33 566 435
Recepcija+ 387 33 566 498
ODJEL IKardiologija+ 387 33 566 452
ODJEL IKardiološko savjetovalište+ 387 33 566 405
ODJEL IIEndokrinologija+ 387 33 566 478
ODJEL IIAlergoimunoreumatologija+ 387 33 566 501
ODJEL IIEndokrinološko savjetovalište+ 387 33 566 490
ODJEL IIAlergoimunoreumatološko savjetovalište+ 387 33 566 508
ODJEL IIIGastroenterohepatologija+ 387 33 566 499
ODJEL IIIGastroenterohepatološko savjetovalište+ 387 33 566 510
Pedijatrijska klinika 2
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić+ 387 33 566 428+ 387 33 566 525pedijatrija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 566 428
Centrala+ 387 33 566 400
Prijemna ambulanta+ 387 33 566 435
Recepcija+ 387 33 566 498
ODJEL INeonatalna intenzivna njega i terapija+ 387 33 566 437
ODJEL INeonatologija+ 387 33 566 453
ODJEL INeonatološko savjetovalište+ 387 33 566 506
ODJEL IIPedijatrijska intenzivna njege i terapija+ 387 33 566 423
ODJEL IIIHematoonkologija+ 387 33 566 534
ODJEL IIIHematoonkološko savjetovalište+ 387 33 566 553
ODJEL IVNeuropedijatrija+ 387 33 566 456
ODJEL IVNeuropedijatrijsko savjetovalište+ 387 33 566 457
ODJEL IVNefrologija+ 387 33 566 524
ODJEL IVNefrološko savjetovalište+ 387 33 566 552
ODJEL IVPulmologija+ 387 33 566 520
ODJEL IVPulmološko savjetovalište+ 387 33 566 509
Klinika za plućne bolesti “Podhrastovi”
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf.dr. Belma Paralija + 387 33 290 601podhrastovi@kcus.ba
Centrala+ 387 33 290 600
Prijemna služba u DIP+ 387 33 297 934
+ 387 33 297 122
Tehnički sekretar (u radno vrijeme)+ 387 33 290 601+ 387 33 290 633
Dijagnostičke discipline
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineProf. dr. Sandra Vegar Zubović+ 387 33 297 541direktordijagnostickediscipline@kcus.ba
Klinika za radiologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeDr. sci.med. Fuad Zukić+ 387 33 297 541fuad.zukic@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 297 541+ 387 33 297 811
Recepcija za izdavanje nalaza+ 387 33 297 533
Recepcija MRI+ 387 33 298 226
MRI Dijagnostika+ 387 33 298 229
Angiosala+ 387 33 298 496
+ 387 33 298 483
Interventna i vaskularna dijagnostika+ 387 33 298 401
Pedijatrijska radiologija+ 387 33 297 731
Glavni tehničar Klinike+ 387 33 297 548
+ 387 33 297 007
RTG kabinet na Ortopediji+ 387 33 297 674
RTG kabinet na Pedijatriji+ 387 33 566 400
RTG kabinet na KUM-u+ 387 33 297 768
Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. sci. Sanela Salihagić+ 387 33 297 024
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 025plasticna.hirugija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 277
Ambulanta klinike (DIP)+ 387 33 297 765
Klinika za torakalnu hirurgiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeProf. dr. sci. med. Ilijaz Pilav+ 387 33 297 229
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 937torakalna.hirurgija@kcus.ba
Ambulanta za preglede DIP I. sprat+ 387 33 297 904
+ 387 33 298 135
Klinika za urologiju
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeDr.sci.med. Hajrudin Spahović+ 387 33 297 752+ 387 33 297 130urologija@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 896urologija@kcus.ba
Tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 130
Ambulanta za preglede DIP II sprat+ 387 33 297 755
+ 387 33 298 287
Mašinska služba
NaslovOpisTelefonFaxEmail
V.D. Šef Mašinske službeAmer Muftić dipl.ing.maš.+ 387 33 297 002+ 387 33 297 814masinska.sluzba@kcus.ba
Samostalni stručni saradnik za termoenergetiku+ 387 33 297 004
Centralna kotlovnica TEB+ 387 33 297 547
Kotlovnica Podhrastovi+ 387 33 290 600
Kotlovnica GAP-Jezero+ 387 33 566 497
Kotlovnica Fizijatrija-Ilidža+ 387 33 771 150
Radionica centralnog grijanja+ 387 33 297 269
Samostalni stručni saradnik za mašinsku opremu i instalaciju+ 387 33 297 301
Radionica za medicinske gasove, ventilaciju i klimatizaciju+ 387 33 297 186
Radionica za rashladnu tehniku+ 387 33 298 217
Radionica za bolničku i tehnološku opremu+ 387 33 297 199
Neurološka klinika
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikePrim. mr. sci. med. dr. Dženita Imamović+ 387 33 297 821neurologija@kcus.ba
Sekretarijat+ 387 33 297 354
Glavna sestra klinike+ 387 33 298 370
Odjel intenzivne njege i jedinice za moždani udar+ 387 33 297 237
Odjel poluintenzivne njege+ 387 33 298 055
Odjel kliničke neurologije+ 387 33 297 235
+ 387 33 297 236
Odjel za kliničku neurofiziologiju+ 387 33 297 363
Odjeljenje dijagnostike i poliklinike: prijemna ambulanta+ 387 33 297 361
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : Ambulanta za kontrole+ 387 33 297 605
Odjeljenje dijagnostike i poluklinike : EEG kabinet+ 387 33 297 227
Kabinet za EMG i EP narudžbe na telefon za EMG i EP+ 387 33 297 567
Ambulanta DIP+ 387 33 297 624
+ 387 33 297 178
Kabinet za polisomnografiju+ 387 33 298 565
Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikemr.sci. dr Alden Begić+ 387 33 298 251+ 387 33 298 438klinikazakardiologiju@kcus.ba
Glavna sestra klinike+ 387 33 298 253
III. Interna tehnički sekretar klinike+ 387 33 297 500+ 387 33 297 805
Vaskularna Tehnički sekretar+ 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za color doppler+ 387 33 297 209
Naručivanje pacijenata za hospitalizaciju+ 387 33 297 679
Kardiološko i reumatološko savjetovalište+ 387 33 297-524
Angiološko savjetovalište +387 033 297-213
Holter i ergometrija +387 033 297-507 (13h do 14h)
Ultrazvuk srca +387 033 298-571 (13h do 14h)
Odjel intenzivne njege +387 033 297-521
Odjel za standardnu kardiohiruršku i kardiološku +387033 297-505
Odjel reumatologije +387 033 297-234
Odjel angiologije +387 033 298-253
Odjel kardiologije +387 033 297-183
Prijemna ambulanta +387 033 297-502
Ambulanta za interventu kardiologiju +387 033 298-835
OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Administrativni asistent i Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege+ 387 33 298 546kvalitet.sigurnost@kcus.ba
Odsjek za standardizaciju zdravstvene njege+ 387 33 298 560
Stručni saradnik za upravljanje rizikom+ 387 33 298 547
+ 387 33 298 548
Disciplina za nauku i nastavu
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineProf. dr. Enra Suljić - Mehmedika+ 387 33 297 884+ 387 33 297 806
OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineProf. dr. Enra Suljić - Mehmedika+ 387 33 297 884+ 387 33 297 806institutnir@kcus.ba
Biblioteka i publicistika+ 387 33 297 264
+ 387 33 298 514
Služba za naučno-istraživački rad+ 387 33 297 407
+ 387 33 298 239
+ 387 33 298 598
Služba za informacione tehnologije+ 387 33 297 075
+ 387 33 298 050
Neuropsihijatrijske discipline
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplinePr.dr. Amra Memić Serdarević+ 387 33 297 628+ 387 33 298 523
Psihijatrijska klinika
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef klinikeDoc dr Gorana Sulejmanpašić+ 387 33 298 034+ 387 33 298 523psihijatrija@kcus.ba
Sekretarijat+ 387 33 297 628
Glavna sestra klinike+ 387 33 297 113
Odjel urgentne pihijatrije+ 387 33 297 644
Opća psihijatrija+ 387 33 297 352
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju+ 387 33 297 621
Dnevna bolnica+ 387 33 297 228
Služba za održavanje medicinskih uređaja
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef Službe za medicinsku opremuJasmin Vražalica, dipl. ing. el.+ 387 33 298 260+ 387 33 297 814medicinska.oprema@kcus.ba
Dežurni na dijalizi DIP+ 387 33 297 632 (24h)
Dežurni na dijalizi Ilidža+ 387 33 625 425 (08-20 osim nedelje)
Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef SlužbeProf. dr. Adnan Beganović, dipl. fizičar+ 387 33 298 808+ 387 33 297 831adnan.beganovic@kcus.ba
Ekspert za zaštitu od zračenja+ 387 33 297 561
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radioterapiji+ 387 33 297 294
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini+ 387 33 297 834
Specijalista medicinske fizike u radioterapiji+ 387 33 297 294
Specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici+ 387 33 297 831
Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini+ 387 33 297 834
Medicinski fizičar+ 387 33 297 294
Stručne nemedicinske discipline
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Direktor disciplineMr. ecc Muvedeta Butmir - Čedić+ 387 33 297 322+ 387 33 297 825
Sektor za pravne, opće poslove, ljudske resurse i obračun plaća
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Rukovodilac sektoraDijana Kreho, dipl. prav.+ 387 33 297 642+ 387 33 297 825spkop@kcus.ba
Služba za pravne poslove i socijalni rad
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeEdisa Hodžić, dipl. prav.+ 387 33 298 271+ 387 33 297 825pravna.služba@kcus.ba
Administracija+ 387 33 298 329
Služba za ljudske resurse
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službePehlić Alma, dipl. prav.+ 387 33 298 272+ 387 33 297 825
Služba obračuna plaća
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeBahto Adis, dipl. oec.+ 387 33 297 344+ 387 33 298 705
Referenti za obračun plaća+387 33 298 275
+387 33 298 452
+387 33 298 070
+387 33 297 970
+387 33 297 063
+387 33 297 065
+387 33 297 066
+387 33 297 067
Služba za opće poslove
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeTabaković Almir, dipl. prav.+ 387 33 297 642+ 387 33 297 809
Služba za opće poslove+ 387 33 297 336
Sektor za računovodstvo, plan i analizu
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Rukovodilac sektoraSalman Elzana, dipl. ecc.+ 387 33 297 243+ 387 33 206 729rukovodilac.finansija@kcus.ba
Služba za finansijske poslove
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeEdin Šoljić, dipl.ecc+ 387 33 297 389
Local : 7389
+ 387 33 297 389pl.promet@kcus.ba
Stručni saradnik za fakturisanje+ 387 33 297 057+ 387 33 297 830
Stručni saradnik za blagajničko poslovanje+ 387 33 298 002
Samostalni referent+ 387 33 297 055
Referenti+ 387 33 297 389
+ 387 33 298 041
+ 387 33 298 223
Centralna blagajna+ 387 33 297 265
Služba knjigovodstva
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeMavraković Amir, dipl. ecc.+ 387 33 298 090+ 387 33 206 729amir.mavrakovic@kcus.ba
Samostalni finansijski knjigovođa+ 387 33 297 639
Samostalni finansijski knjigovođa+ 387 33 298 091
Služba za plan i analizu
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeAmra Karić, dipl.ecc+ 387 33 298 037+ 387 33 206 729
Referenti službe+ 387 33 298 331
+ 387 33 297 349
+ 387 33 297 219
+ 387 33 297 331
Služba IKT
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeAdnan Demirović, dipl. ing. el.+ 387 33 297 166+ 387 33 298 814adnan.demirovic@kcus.ba
SAP podrška+ 387 33 298 604
+387 33 297 202
almir.sehovic@kcus.ba
sluzbazaikt@kcus.ba
Dežurni servisni centar : prijava kvarova+ 387 33 297 111
Administracija+ 387 33 297 210
Služba investicija
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Šef službeFranjo Soldo dipl.ing.građ+ 387 33 298 140+ 387 33 297 070sluzba.cmb@kcus.ba
Inženjeri+ 387 33 298 140
+ 387 33 298 205
+ 387 33 298 686
+ 387 33 298 710
Sektor zajedničkih službi
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Rukovodilac sektoraMr. sci. Aginčić Samira, dipl. ing. el.+ 387 33 297 905+ 387 33 226 134samira.agincic@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 297 397
Služba klinička ishrana+ 387 33 297 182
Šef službe transporta+ 387 33 297 185+ 387 33 298 040
Dispečer+ 387 33 298 450
Šef službe vešeraja+ 387 33 297 266
Služba vešeraja+ 387 33 297 365
Sektor zaštite
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Rukovodilac sektoraSkalonjić Eldin, dipl. kriminalist+ 387 33 298 692+ 387 33 444 881sektor.zastite@kcus.ba
Tehnički sekretar+ 387 33 298 692+ 387 33 444 881sektor.zastite@kcus.ba
Unutrašnja služba za zaštitu imovine i lica+ 387 33 297 208unutrasnja.sluzba@kcus.ba
+ 387 33 298 499
+ 387 33 298 154
Intervencija+ 387 33 298 719
+ 387 33 297 200
Dojavni Centar - Video nadzor+ 387 33 298 585
+ 387 33 298 586
Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara i CNUSV.d. Šef službe Amar Dautović, dipl.ing.saob.i kom.+ 387 33 298 562sluzba.znrzopcnus@kcus.ba
Zaštita na radu+ 387 33 298 707
Zaštita od požara+ 387 33 298 592
Zaštita okoliša+ 387 33 297 550
Dispečeri CNUS+ 387 33 298 344
Tehnički sektor
NaslovOpisTelefonFaxEmail
Rukovodilac Tehničkog sektoraAmra Fazlagić, dipl. ing. građ.+ 387 33 298 222+ 387 33 297 814tehnicki.sektor@kcus.ba
Sekretar tehničkog sektora+ 387 33 297 335
Javne nabavke tehničkog sektora+387 33 298 521
+387 33 298 337
+387 33 298 276
+ 387 33 298 545

Pošaljite upit