Search
Close this search box.

Klinika za neurohirurgiju

Početna » Klinika za neurohirurgiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
PROF.DR.SCI.MED. HASO SEFO
Specijalista neurohirurg, subspecijalista hirurgije baze lobanje, subspecijalista cerebrovaskularne hirurgije
GLAVNA SESTRA
ADMIRA BANDIĆ, DMS

tel : +387 33 298 345 – od 13.00 do 14.00 h

Tel: +387 33 297 651

Radnim danom od 12 do 15 h

tel : +387 33 297 317

tel : +387 33 297 222
tel : +387 33 298 345

tel : +387 33 297 334

INFO PANEL

OPĆA NEUROHIRURGIJA SA KOMPLEKSNOM NEUROTRAUMOM
Kraniocerebralne povrede:
– povrede kostiju lobanje i unutar lobanjskih struktura
– prelomi lobanje sa ili bez lezija moždanih ovojnica
– kompleksne povrede baze lobanje – rekonstruktivni operativni zahvati
– Intrakranijalna (unutarlobanjska) krvarenja: epiduralni i subduralni hematomi; Intracerebralna krvarenja- spontana i traumatska
– Hidrocefalus

ONKOLOŠKA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirurške operacije tumora:
– velikog mozga, malog mozga i moždanog stabla
– intraventrikularnih tumora
– tumori orbite
– tumori neurokranija i tumori sa ekstrakranijalnom propagacijom

CEREBROVASKULARNA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirururške operacije:
– moždanih aneurizmi -clipping
– arteriovenskih malformacija mozga
– Kavernomi-angiomi
– duralne AV fistule
– endovaskularni tretman u saradnji sa interventnim neuroradiolozima
– spontani intracerebralni hematomi

HIRURGIJA BAZE LOBANJE I HIPOFIZE
– kompleksni tumori baze lobanje
– tumori kraniofacijalnih regija (multidisciplinarni pristup sa maksilofacijalnim i ORL hirurzima)
– tumori kraniospinalnog prelaza
– tumori pontocerebelarnog ugla
– tumori orbite
– tumori hipofize

SPINALNA HIRURGIJA
– mikroskopske operacije diskus hernije (vratne, grudne i slabinske kičme)
– spondilolisteza
– stenoze kanala i foraminalna stenoza
– nestabilnost kičme
– prelomi kičme
– reoperacije nakon neuspjelih ranijih operativnih zahvata ili poremećaja na drugom nivou
– prednja /ACDF/ i stražnja vratna stabilizacija i disk proteze
– grudna stabilizacija
– slabinska stabilizacija /PLIF i TLIF/
– interspinozni distraktori
– tumori kičmenog stuba
– tumori unutar spinalnog kanala ( EKSTRADURALNI I INTRADURALNI)
– Spinalne AV malformacije, angiomi, arteriovenske i duralne fistule
– kongenitalne malformacije kičmenog stuba

PEDIJATRIJSKA NEUROHIRURGIJA
– kongenitalne malformacije kod djece (Meningomijelocele, Chiari malformacije, rascjepi kičmenog stuba, encephalocele)
– Hidrocefalus, urođeni i stečeni
– Krvarenja u mozgu
– Tumori mozga svih lokalizacija

FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA I HIRURGIJA EPILEPSIJE
– Hirurgija bola kod kranijalnih nerava (mikrohirurška dekompresija n.trigeminusa
– Facijalni spazam
– Eksciziona hirurgija epilepsije (Lesionectomia)

HIRURGIJA PERIFERNIH NERAVA
– Transpozicije nerava
– Tumori perifernih nerava
– Entrapment sindromi

STEREOTAKSIČNA NEUROHIRURGIJA
– Frameless biopsija tumora (neuronavigacijska)
– Klasična stereotaksijska – Lexel biopsija tumora

ENDOSKOPSKA NEUROHIRURGIJA
– Operacije kod djece i odraslih iz domena hidrocefalusa, tumora moždanih komora
– Endoskopska transsfenoidalna hirurgija tumora hipofize

NEUROHIRURŠKI INTENZIVNI TRETMAN
– Tretman i monitoring najkompleksnijih /neurohirurških/ pacijenata u specifičnom okruženju neurohirurške intenzivne jedinice i u kolaboraciji sa stalno prisutnim neuroanesteziolozima
– Multidisciplinarni tretman pacijenata

LOKACIJA

Pošaljite upit