Klinika za neurohirurgiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU

Šef klinike:

PROF.DR.SCI.MED. HASO SEFO
Specijalista neurohirurg, subspecijalista hirurgije baze lobanje, subspecijalista cerebrovaskularne hirurgije

GLAVNA SESTRA KLINIKE, ADMIRA BANDIĆ, DMS

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za neurohirurgiju: Info panel

OPĆA NEUROHIRURGIJA SA KOMPLEKSNOM NEUROTRAUMOM
Kraniocerebralne povrede:
– povrede kostiju lobanje i unutar lobanjskih struktura
– prelomi lobanje sa ili bez lezija moždanih ovojnica
– kompleksne povrede baze lobanje – rekonstruktivni operativni zahvati
– Intrakranijalna (unutarlobanjska) krvarenja: epiduralni i subduralni hematomi; Intracerebralna krvarenja- spontana i traumatska
– Hidrocefalus

ONKOLOŠKA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirurške operacije tumora:
– velikog mozga, malog mozga i moždanog stabla
– intraventrikularnih tumora
– tumori orbite
– tumori neurokranija i tumori sa ekstrakranijalnom propagacijom

CEREBROVASKULARNA NEUROHIRURGIJA
Mikrohirururške operacije:
– moždanih aneurizmi -clipping
– arteriovenskih malformacija mozga
– Kavernomi-angiomi
– duralne AV fistule
– endovaskularni tretman u saradnji sa interventnim neuroradiolozima
– spontani intracerebralni hematomi

HIRURGIJA BAZE LOBANJE I HIPOFIZE
– kompleksni tumori baze lobanje
– tumori kraniofacijalnih regija (multidisciplinarni pristup sa maksilofacijalnim i ORL hirurzima)
– tumori kraniospinalnog prelaza
– tumori pontocerebelarnog ugla
– tumori orbite
– tumori hipofize

SPINALNA HIRURGIJA
– mikroskopske operacije diskus hernije (vratne, grudne i slabinske kičme)
– spondilolisteza
– stenoze kanala i foraminalna stenoza
– nestabilnost kičme
– prelomi kičme
– reoperacije nakon neuspjelih ranijih operativnih zahvata ili poremećaja na drugom nivou
– prednja /ACDF/ i stražnja vratna stabilizacija i disk proteze
– grudna stabilizacija
– slabinska stabilizacija /PLIF i TLIF/
– interspinozni distraktori
– tumori kičmenog stuba
– tumori unutar spinalnog kanala ( EKSTRADURALNI I INTRADURALNI)
– Spinalne AV malformacije, angiomi, arteriovenske i duralne fistule
– kongenitalne malformacije kičmenog stuba

PEDIJATRIJSKA NEUROHIRURGIJA
– kongenitalne malformacije kod djece (Meningomijelocele, Chiari malformacije, rascjepi kičmenog stuba, encephalocele)
– Hidrocefalus, urođeni i stečeni
– Krvarenja u mozgu
– Tumori mozga svih lokalizacija

FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA I HIRURGIJA EPILEPSIJE
– Hirurgija bola kod kranijalnih nerava (mikrohirurška dekompresija n.trigeminusa
– Facijalni spazam
– Eksciziona hirurgija epilepsije (Lesionectomia)

HIRURGIJA PERIFERNIH NERAVA
– Transpozicije nerava
– Tumori perifernih nerava
– Entrapment sindromi

STEREOTAKSIČNA NEUROHIRURGIJA
– Frameless biopsija tumora (neuronavigacijska)
– Klasična stereotaksijska – Lexel biopsija tumora

ENDOSKOPSKA NEUROHIRURGIJA
– Operacije kod djece i odraslih iz domena hidrocefalusa, tumora moždanih komora
– Endoskopska transsfenoidalna hirurgija tumora hipofize

NEUROHIRURŠKI INTENZIVNI TRETMAN
– Tretman i monitoring najkompleksnijih /neurohirurških/ pacijenata u specifičnom okruženju neurohirurške intenzivne jedinice i u kolaboraciji sa stalno prisutnim neuroanesteziolozima
– Multidisciplinarni tretman pacijenata

Klinika za neurohirurgiju - Novosti

Pošaljite upit