Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU

Šef klinike:

V.D. DOC. DR. SENAD ŠEČIĆ

GLAVNA SESTRA KLINIKE SADETA BEGIĆ (DMS)

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju: Info panel

Osnovna djelatnost Klinike

Opšta i abdominalna hirurgija (sekundarna i visokosofisticirana zdravstvena zaštita u domenu hirurške djelatnosti).

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju - Novosti

Pošaljite upit