Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

Početna » Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V.D. Šef klinike
Prim dr sc med Samir Muhović
V.D. GLAVNA SESTRA KLINIKE
Dženita Halilagić, DMS

Od 13.00 do 14.00 h

+387 33 297 133 – Odjeljenje gastrointestinalne hirurgije (C4-5 )

+387 33 297 735 – Odjeljenje minimalno invazivne hir.sa Op salama ( C9 )

+387 33 297 555 – Odjeljenje glandularne hirurgije ( C8 )

tel. +387 33 297 134

297-274  , informacije o stanju pacijenata  297-274

V.D.ŠEF ODJELJENJA OPŠTE I SPECIFIČNE ABDOMINALNE HIRURGIJE SA OP SALAMA Prim dr Igor Gavrić  297-302

AMBULANTA ABDOMINALNE HIRURGIJE  ( za preglede i konsultacije) 298-440

INFORMACIJE O PHD NALAZIMA ABDOMINALNE HIRURGIJE  298-053

297-327 ,  informacije o stanju pacijenata  297-133,  297-327

V.D. ŠEF ODJELJENJA ONKOLOŠKE ABDOMINALNE HIRURGIJE: Prim mr sc dr Nedžad Firdus 297-147

297-205  , informacije o stanju pacijenata  297-205, 297-555

ŠEF ODJELJENJA GLANDULARNE HIRURGIJE SA AMBULANTNO POLIKLINIČKIM ODJELOM  Mr sc dr Emir Bičakčić  297-908

AMBULANTA GLANDULARNE HIRURGIJE  ( za preglede i konsultacije) 297-211

INFORMACIJE O PHD NALAZIMA GLANDULARNE  HIRURGIJE  297-211

INFO PANEL

Klinika za opštu I abdominalnu hirurgiju KCUS je stručna, naučna i edukativna ustanova UKCS-a.

Kao ustanova koja pripada tercijarnom nivou zdravstvene zaštite pruža usluge iz tercijarnog, sekundarnog i primarnog nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti opšte i abdominalne  hirurgije.

Uposleni ci Klinike nastoje osigurati i pružiti svakodnevnu, visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu i podizati na viši nivo djelatnost svakom pacijentu putem: integrisane kliničke prakse, kontinuirane edukacije
po kojoj smo prepoznatljivi i visoko rangirani među korisnicima naših usluga, stanovništvom i stručnoj javnosti. Zahvaljujući raspoloživim posteljnim kapacitetima i organizacionoj strukturi čekanje korisnika usluga je svedeno na neophodni minimum, a vrijeme trajanja hospitalizacije u zavisnosti od vrste oboljenja i tretmana istog je prihvatljivo s tendencijom kontinuiranog skraćenja trajanja dužine hospitalizacije. Skraćenje hospitalizacije je postignuto i u segmentu preoperativnog, a naročito postoperativnog tretmana, kao I opsežnih laparoskopskih operacija što govori u prilog organizacionoj i stručnoj efikasnosti.

Klinika se bavi naučno istraživačkim radom dugi niz godina.

Klinika raspolaže sa educiranim, visoko stručnim i iskusnim ljekarskim, visokim, višim i srednjim medicinskim kadrom,

Klinika raspolaže sa tri odjeljenja;

ODJELJENJE OPŠTE I SPECIFIČNE ABDOMINALNE HIRURGIJE SA OP SALAMA

ODJELJENJE ONKOLOŠKE ABDOMINALNE HIRURGIJE

ODJELJENJE GLANDULARNE HIRURGIJE SA AMBULANTNO POLIKLINIČKIM ODJELOM 

LOKACIJA