SINDIKAT KCUS

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

SINDIKAT

predsjednica sindikata:

Doc. dr. sci. zdrav. nauka Dženana Hrustemović

Link na stranicu sindikata:

Sindikat KCUS Sarajevo je samostalni Sindikat koji djeluje na niovu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo. Osnovni principi Sindikata su solidarnost, tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Sindikat je interesna, jedinstvena, demokratska, nevladina, nestranačka, samostalna, multietnička, multinacionalna organizacija čija svrha nije sticanje dobiti, osnovana radi izražavanja, objedinjavanja zaštite i unaprijeđenja zajedničkih ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa sindikalnog članstva, koji se dobrovoljno organizuju i udužuju u Sindikat. Sindikat može u skladu sa svojim interesima sarađivati s drugim udruženjima, fondacijama i interesnim nevladinim i neovisnim organizacijama čiji su programski ciljevi i interesi u skladu s interesima Sindikata.

Programski ciljevi Sindikata usmjereni su na:

 • stvaranje, održavanje i unaprijeđivanje pravnih i ekonomskih uslova koji omogućuju ostvarivanje u što većem obimu radnih i socijalnih prava članova Sindikata, uključujući i cijenu rada;
 • utvrđivanje jedinstvene strategije u kolektivnom pregovaranju;
 • zaštitu radnih i socijalnih prava zagarantovanih pojedinačnim, granskim, opštim i drugim kolektivnim ugovorima, opštim i posebnim aktima poslodavca, te imperativnim propisima iz oblasti radnog i socijalnog prava;
 • očuvanje realnog standarda članstva i radnika u zdravstvu;
 • poboljšanje radnih i socijalnih uslova članstva;
 • pružanje pravne i finansijske pomoći članstvu;
 • edukaciju članstva, uključujući finansiranje, sufinansiranje, stipendiranje članstva u smislu edukacije, dodatne edukacije, doškolovanja i prekvalifikacije;
 • organizovanje sportskih aktivnosti;
 • aktivnu promociju programskih ciljeva Sindikata radi poticanja mladih zdravstvenih radnika na učlanjenje u Sindikat i njihovo uključenje u aktivnosti Sindikata;
 • očuvanje postojećih radnih mjesta i poticanje zapošljavanja novih radnika;
 • organizovanje ili učešće u aktivnostima koje doprinose jačanju ugleda Sindikata, njegovog materijalnog i finansijskog položaja, u cilju ostvarivanja što većih radnih i socijalnih prava članstva.

Sindikat u ostvarivanju programskih ciljeva zastupa članove Sindikata pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim udruženjima, institucijama i pravnim licima.

Radi zastupanja članstva u smislu prethodnog stava ovog člana, kao i Sindikata u ostvarivanju programskih ciljeva, Sindikat može angažovati stručna lica u skladu s njihovom djelatnosti i potrebama članstva i Sindikata.

Pošaljite upit