Search
Close this search box.

Disciplina za nauku i nastavu

Početna » Disciplina za nauku i nastavu

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Direktor discipline
PROF. DR. ENRA SULJIĆ - MEHMEDIKA

U okviru Discipline za nauku i nastavu djeluje i:

OJ ZA KVALITET I SIGURNOST ZDRAVSTVENIH USLUGA

tel. lokal 7264

tel. lokal 7259, 7407

tel. lokal 7075, 8050, 7741

 

Tel. 298-400 Šef

Tel. 297-078

Tel. 297-077

Tel. 297-395

INFO PANEL

nstitut je organiziran i funkcionalno formiran 23. aprila 1993. godine, kao realna potreba KCU Sarajevo. OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje je institucija UKCS, u kojem se funkcionalno sublimira kompletan stručni, naučnoistraživački i nastavni potencijal Kliničkog centra, i najviša je institucija ove vrste u državi, i ravnopravan je član Univerziteta u Sarajevu. 

Osnovna djelatnost instituta:
OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje je institucija UKCS u kojoj se funkcionalno sublimira kompletan stručni, naučni i nastavni potencijal UKCS. Institut na organizovani način vodi brigu o naučnoistraživačkim radovoma, edukaciji i stručnom razvoju UKCS. Osnovni cilj i zadatak Instituta je da organizira, koordinira i stvori uslove za nesmetan, kontinuiran i što kvalitetniji horizontalni i vertikalni transfer znanja u UKCS, gradu, državi, pa i šire.

* OJ za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje UKCS organizira, kontrolira i usmjerava realizaciju svih specijalizacija u UKCS, doedukaciju svih profila, organizira ili učestvuje u organizaciji svih seminara i kongresa, organizira predavanja u UKCS, upućivanja na kongrese, simpozije i edukacije van države BiH;

* Obezbjeđuje kompletnu informativnu podršku za ljekare UKCS, Stomatološkog i Medicinskog fakulteta (po potrebi), Visoke zdravstvene ustanove, i drugih institucija;

* Obezbjeđuje pripremu i vizuelnu podršku svih predavanja, simpozija, seminara, kongresa, odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija;

* Publikuje četiri puta godišnje časopis Medicinski žurnal, knjige, monografije autora iz UKCS;

* Odobrava i pomaže u realizaciji svih istraživačkih projekata tipa magistarskog rada, doktorske disertacije i drugih istraživačkih projekata.

LOKACIJA

Pošaljite upit