Search
Close this search box.

Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata

Početna » Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
V.D.Šef. Doc.dr.Zehra Sarajlić
GLAVNA SESTRA
SELVETA MUŠANOVIĆ, DMS

ORL Odjel

tel. +387 33 297 198, od 13h-14 h

MFH Odjel

tel. +387 33 298 613, od 13-14 h

tel. + 387 33 297 198

tel. + 387 33 297 613

INFO PANEL

Klinika za bolesti uha, nosa i grla sa hirurgijom glave i vrata djeluje unutar vodeće medicinske ustanove u BiH pružajući dijagnostičko i hirurško liječenje tumora glave i vrata, plastično-rekonstruktivni zahvati (estetska hirurgija, slobodni mikrovaskularni režnjevi, implanti…) i liječenje u okviru dječje otorinolaringologije. Operativni zahvati koji se ovdje izvode su: oboljenja uha – kongenitalne malformacije, ugradnja kohlearnog implantata, funkcionalni i rekonstruktivni zahvati, mikrohirurgija uha, hiruških oboljenja nosa, tumori, funkcionalno-rekonstruktivni zahvati, hirurgija vrata, transfacijalni pristup tumorima baze lobanje, endoskopska hirurgija grkljana i fonohirurgija, ortognata hirurgija, oboljenja i poremećaji temporo-mandibularnog zgloba, oboljenja pljuvačnih žlijezda, oboljenja facijalnog i trigeminalnog živca.

LOKACIJA

Pošaljite upit