Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

OJ ZA KVALITET I SIGURNOST ZDRAVSTVENIH USLUGA

Početna » OJ ZA KVALITET I SIGURNOST ZDRAVSTVENIH USLUGA

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

ADMINISTRATIVNI ASISTENT I ODSJEK ZA STANDARDIZACIJU ZDRAVSTVENE NJEGE
ODSJEK ZA STANDARDIZACIJU ZDRAVSTVENE NJEGE

tel. +387 33 298 564

tel. + 387 33 298 548
tel. +387 33 298 563

tel. +387 33 298 546
tel. +387 33 298 547
tel. +387 33 298 548
fax. +387 33 298 563
fax. +387 33 298 560
kvalitet.sigurnostkcus@gmail.com

INFO PANEL

Poboljšanje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se s izazovima da u okviru raspoloživih resursa osiguraju pristup, pravičnost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu zasnovanu na dokazima.

U okviru zakonske obaveze da građanima pruži uslugu standardnog kvaliteta i jednakog sadržaja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje uslove koji omogućuju pružanje zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim medicinskim znanjima i tehnologijama i utvrđenim standardima kvaliteta i sigurnosti te u tu svrhu unutar Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu 2012. godine je formirana OJ za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

OJ ima za cilj uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta koji se može definirati kao skup procedura, mjerila i planiranih akcija na svim nivoima organizacije koji se poduzimaju s ciljem osiguranja da je zdravstvena zaštita pružena pacijentima ispunila odredene kriterije koji opisuju svaki standard i da se trajno radi na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite.

LOKACIJA