Klinika za dječiju hirurgiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU

Šef klinike:

PROF. DR. ZLATAN ZVIZDIĆ

GLAVNA SESTRA KLINIKE: KATICA MIKULIĆ, DMS

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za dječiju hirurgiju: Info panel

Klinika za dječiju hirurgiju je stručna, naučna i edukaciona institucija KCUS iz oblasti dječije hirurgije.

Na hirurškoj Klinici Bolnice Koševo 1956. godine je po prvi put formirano odjeljenje dječije hirurgije. Godine 1979. formirana je Klinika za dječiju hirurgiju kao dio Univerzitetskog Medicinskog Centra i tako postala jedina Klinika za dječiju hirurgiju na prostoru Bosne i Hercegovine. Takav način organizacije uslovio je da Klinika postane edukativno-nastavni centar dječije hirurgije u BiH i mjesto gdje su, od tada, mnoge generacije dječijih hirurga dobijala znanja iz ove grane hirurgije. Od 1992. godine postoji kao organizaciona jedinica u sastavu Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu.

Odjeljenja Klinike za dječiju hirurgiju:
1. Odjeljenje postintenzivne njege, neonatalne hirurgije, urologije i opće hirurgije sa OP salama
2. Odjeljenje postintenzivne njege, grudne hirurgije, abdominalne hirurgije, traume i opekotina
Klinika je smještena na lokalitetu Jezero.

Klinika za dječiju hirurgiju - Novosti

Pošaljite upit