Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku

Početna » Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

VD ŠEF SLUŽBE:
ADNAN BEGANOVIĆ PROF. DR. SC. FIZIKE

Šef Službe: 7561
Medicinska dokumentacija: 7831
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radioterapiji: 7294
Odgovorni specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini:  7834
Medicinska fizika u radioterapiji: 7294
Medicinska fizika u radiodijagnostici i zaštita od zračenja: 8808
Medicinska fizika u nuklearnoj medicini (PET-CT): 8393

INFO PANEL

Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku je osnovana s ciljem da se objedine poslovi vezani za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućih zračenja u KCUS-u, a pošto pokriva sve medicinske djelatnosti (hirurške, internističke i dijagnostičke), konstituirana je kao zasebna organizacijska jedinica. Služba je počela s radom 20.02.2009. godine i koncipirana je u skladu s preporukama Evropske federacije organizacija za medicinsku fiziku (EFOMP), te u skladu sa Pravilnikom o službi za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku (Službeni glasnik BiH, broj 86/15). Trenutno ju čini devet medicinskih fizičara, od kojih su dva doktora fizičkih nauka, pet magistara fizičkih nauka i dva diplomirana fizičara.

Opis poslova

  • Služba učestvuje u izradi programa osiguranja kvaliteta za sve djelatnosti koje uključuju uređaje koji proizvode ili koriste jonizirajuće zračenje, te je odgovorna za provođenje dijela programa koji se odnosi na kontrolu kvaliteta za pomenute uređaje.
  • Služba učestvuje u planiranju radioterapije (odgovorna je za izradu plana radioterapijskog tretmana), obavlja kalibraciju radioterapijskih uređaja, te proračunava doze za pacijente u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini.
  • Služba učestvuje u pripremi Programa za zaštitu od zračenja za Klinički centar što uključuje i izradu Priručnika za zaštitu od jonizirajućih zračenja za KCUS.
  • Odgovorna je za zaštitu od jonizirajućih zračenja i radijacijsku sigurnost u KCUS-u, uključujući i edukaciju iz te oblasti.