Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

SLUŽBA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I MEDICINSKU FIZIKU

VD ŠEF SLUŽBE:

ADNAN BEGANOVIĆ PROF. DR. SC. FIZIKE

R. br.Radno mjestoLokalBroj izvršilaca
1.Šef Službe88081
2.Ekspert za zaštitu od zračenja75611
3.Odgovorni specijalista medicinske fizike u radioterapiji72941
4.Odgovorni specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici i nuklearnoj medicini 783478341
5.Specijalista medicinske fizike u radioterapiji72944
6.Specijalista medicinske fizike u radiodijagnostici78311
7.Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini83931
8.Medicinski fizičar72941

Česta pitanja (Faq)

SLUŽBA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA I MEDICINSKU FIZIKU: Info panel

Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku je osnovana s ciljem da se objedine poslovi vezani za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućih zračenja u KCUS-u, a pošto pokriva sve medicinske djelatnosti (hirurške, internističke i dijagnostičke), konstituirana je kao zasebna organizacijska jedinica.

Služba je počela s radom 20.02.2009. godine. Formirana je u skladu sa preporukama Evropske federacije organizacija za medicinsku fiziku (EFOM). Trenutno je čini 11 diplomiranih fizičara od kojih je 1 doktor fizičkih nauka, 2 magistra fizičkih nauka, 2 magistra fizike

Klinika za nuklearnu medicinu i enokrinologiju - Novosti

Pošaljite upit