Klinika za torakalnu hirurgiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA TORAKALNU HIRURGIJU

Šef klinike:

PROF. DR. SCI. MED. ILIJAZ PILAV

GLAVNA SESTRA KLINIKE BOGILOVIĆ LEJLA (DMS)

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

KLINIKA: Info panel

Klinika za torakalnu hirurgiju KCU Sarajevo je stručna, naučna i edukativna ustanova. Kao ustanova koja pripada tercijarnom nivou zdravstvene zaštite pruža usluge iz tercijarnog, sekundarnog i primarnog nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti torakalne hirurgije.

Misija Klinike je osigurati i pružiti svakodnevnu, visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu iz oblasti torakalne hirurgije svakom pacijentu putem:
  1. integrisane kliničke prakse,
  2. kontinuirane edukacije i
  3. istraživanja iz oblasti torakalne hirurgije.
po kojoj smo prepoznatljivi i visoko rangirani među korisnicima naših usluga, stanovništvom i stručnoj javnosti.

KLINIKA ZA TORAKALNU HIRURGIJU - Novosti

Pošaljite upit