Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za torakalnu hirurgiju

Početna » Klinika za torakalnu hirurgiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
PROF. DR. SCI. MED. ILIJAZ PILAV
Ljekar specijalista opšte hirurgije, subspecijalista grudne hirurgije
GLAVNA SESTRA
Sanela Škrijelj-Oglečevac, DMS

KONTAKT BROJ ZA INFORMACIJE O STANJU PACIJENTA: 033/297-238
OD 13:00 DO 14: 00

KONKAT ZA NARUDŽBE DIP: 033/297-904

Vildana Ćibo, dipl.prav.
Tel 033/297-539
Fax 033/297-216

tel. +387 33 297-539

fax:  033 297-216

Šef odjeljenja specifične torakalne hirurgije sa postintezivnom njegom i operacionim salama: Doc. dr Alma Alihodžić-Pašalić, ljekar specijalista opšte hirurgije, subspecijalista torakalne hirurgije 

Tel: 033 – 298 – 224

Glavna sestra: Sandra Selmanović, DMS

Tel: 033 – 297 – 328

Šef Odjeljenja opšte torakalne hirurgije sa specijalističko konsultativnim ambulantama: Prof.dr Ademir Hadžismailović,ljekar specijalista opšte hirurgije, subspecijalista grudne hirurgije

Tel: 033 – 298 – 224

Glavna sestra: Bešlagić Nermina, DMS

Tel: 033/297-921

Karačić Amina, SSS;

Crnić Elma, SSS

torakalna.dokumentacija@kcus.ba

033/297-216

INFO PANEL

Klinika za torakalnu hirurgiju KCU Sarajevo je stručna, naučna i edukativna ustanova UKCS-a. Kao ustanova koja pripada tercijarnom nivou zdravstvene zaštite pruža usluge iz tercijarnog, sekundarnog i primarnog nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti torakalne hirurgije. Uposleni Klinike nastoje osigurati i pružiti svakodnevnu, visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu i podizati na viši nivo djelatnost iz oblasti torakalne hirurgije svakom pacijentu putem:

 1. integrisane kliničke prakse,
 2. kontinuirane edukacije i
 3. istraživanja iz oblasti torakalne hirurgije

po kojoj smo prepoznatljivi i visoko rangirani među korisnicima naših usluga, stanovništvom i stručnoj javnosti. Zahvaljujući raspoloživim posteljnim kapacitetima i organizacionoj strukturi čekanje korisnika usluga je svedeno na neophodni minimum, a vrijeme trajanja hospitalizacije u zavisnosti od vrste oboljenja i tretmana istog je prihvatljivo s tendencijom kontinuiranog skraćenja trajanja dužine hospitalizacije. Skraćenje hospitalizacije je postignuto i u segmentu preoperativnog, a naročito postoperativnog tretmana, što govori u prilog organizacionoj i stručnoj efikasnosti.

LOKACIJA