KLINIČKA PATOLOGIJA, CITOLOGIJA I HUMANA GENETIKA

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIČKA PATOLOGIJA, CITOLOGIJA I HUMANA GENETIKA

ŠEF Klinike:

PROF. DR. NURIJA BILALOVIĆ,

GLAVNI LABORANT

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

KLINIČKA PATOLOGIJA, CITOLOGIJA I HUMANA GENETIKA : Info panel

Klinička patologija i citologija je osnovana 2002. godine, a od 2005. godine je preuzela kompletnu dijagnostičku djelatnost iz domena anatomske patologije za Univerzitetski klinički centar Sarajevo. Danas predstavlja najveću histopatološku i molekularnu laboratoriju u Bosni i Hercegovini.

Rutinska dijagnostika svih segmenata anatomske patologije.

Broj biopsija: cca 14.000 godišnje
4.500 citoloških nalaza
500 nalaza protočne citometrije
950 citogenetskih nalaza
500 nalaza (5000 analiza) protočne citometrije godišnje
Broj intraoperativnih biopsija godišnje: 700
Broj autopsija: cca 50-70 godišnje

Imunohistohemijski laboratorij posjeduje preko 100 različitih antitijela namijenjenih za dijagnostiku malignih i nemalignih oboljenja. Laboratorij za CISH vrši odredjivanje amplifikacije HER-2/neu gena, kod pacijentica sa karcinomom dojke. Imunohistohemijski nalaz se piše direktno sa opisom i morfologijom. Ukoliko smatramo da se treba decidno izjasniti o tipu tumora obično radimo imunohistohemijsko bojenje.

OJ Klinička patologija i citologija organizira jednom godišnje „Bryan Warren škola patologije” u saradnji sa British Division of the International Academy of Pathology i jednom godišnje „Bosansko Turska škola citopatologije”.

Više informacija o aktivnostima klinike potražite na linku “Ostale informacije”.

KLINIČKA PATOLOGIJA, CITOLOGIJA I HUMANA GENETIKA - Novosti

Pošaljite upit