Klinika za nefrologiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA NEFROLOGIJU

Šef klinike:

PROF.DR.MED.SCI. DAMIR REBIĆ
Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog

GLAVNA SESTRA KLINIKE

TEHNIČKI SEKRETAR

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinika za nefrologiju: Info panel

Osnovna djelatnost Klinike:

Klinika za nefrologiju UKCS egzistira 34 godine kao samostalna organizaciona jedinica. Tokom čitavog tog perioda ova Klinika je pružala visoko diferenciranu dijagnostiku i terapiju, uz bavljenje naučnoistraživačkim i edukativnim radom.

U skladu sa savremenim međunarodnim preporukama za dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti nefrologije i nadomjesnih metoda bubrežne slabosti, Klinika za nefrologiju se bavi:

– funkcionalnim ispitivanjem bubrega,
– ultrazvučnom dijagnostikom,
– biopsijom bubrega,
– dijagnostikom i liječenjem renalne hipertenzije,
– dijagnostikom i liječenjem glomerularnih i tubulointersticijalnih bolesti,
– dijagnostikom i liječenjem bubrežnih bolesti u sklopu sistemskih bolesti,
– liječenjem akutne i hronične renalne insuficijencije,
– dijagnostikom i liječenjem renalne osteodistrofije,
– peritonealnom dijalizom (pripremom bolesnika za peritonealnu dijalizu, provođenjem ovog vida aktivnog tretmana i      liječenjem komplikacija bolesnika na peritonealnoj dijalizi, kao i ambulantnim praćenjem ovih bolesnika),
– pripremom bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji za transplantaciju bubrega,
– aktivnim učešćem u realizaciji žive i kadaverične transplantacije bubrega,
– kontrolama i liječenjem komplikacija transplantiranih bolesnika,
– pružanjem konsultativne službe za Univerzitetski klinički centar u Sarajevu,
– participiranjem u radu internističke službe Klinike urgentne medicine,
– ambulantnim pregledima nefroloških bolesnika,
– nastavnom djelatnošću u okviru Katedre za internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu tokom cijelog perioda svog postojanja (ova Klinika je dala jednog dekana i jednog prodekana Medicinskoga   fakulteta Univerziteta u Sarajevu),
– edukacijom liječnika iz oblasti nefrologije u okviru interne medicine i različitih specijalističkih disciplina, te subspecijalizacije iz nefrologije,
– edukacijom srednjeg medicinskog kadra,
– naučnoistraživačkim radom (realiziran značajan broj magistarskih i doktorskih radova, objavljeni brojni naučni i stručni radovi, te više udžbenika i monografija),
– organizacijom naučno-stručnih manifestacija iz uže oblasti djelovanja (kongresi, seminari, sručne škole).

Klinika za nefrologiju - Novosti

Pošaljite upit