Klinika za gastroenterohepatologiju

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIKA ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU

V.D. ŠEF KLINIKE:

PRIM. DR. SCI. AIDA SARAY

GLAVNA SESTRA KLINIKE

SEKRETARIJAT KLINIKE

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

KLINIKA: Info panel

Klinika za gastroenterohepatologiju je osnovana 1974. godine. Za prvog šefa je imenovan prof.dr. Hasan Hadžijahić, potom prof. dr.Mehmed Gribajčević, prof. dr. Rusmir Mesihović i prof. dr. Zora Vukobrat-Bijedić.
Klinika za gastroenterohepatologiju prati najnovija dostignuća u dijagnostici i terapiji gastroenterohepatoloških oboljenja zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentim centrima u svijetu te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti gastroenterologije na autoriziranim web stranicama gastroenterohepatoloških udruženja u svijetu.

Ljekari Klinike su članovi internacionalnih asocijacija:
·EASL ( European Association of the Study of the Liver Disease),
·ESGE ( European Society of Gastrointestinal Endoscopy)
·IDCA ( International Digestive Cancer Alliance)
·AGA (American Gastroenteroenterology Association),
·ASGE ( American Society of gastrointestinal Endoscopy)
·ESPEN , ( European Society of Perenteral and Enteral Nutrition)
·ESGAR, ( European Society of Gastrointestinal radiology)
·ASNEMGE ( Association of National European and Mediteranean Societies of Gastroenterology).
·WGO ( World Gastroenterology Organization)
·OMED ( World organization for digestive endoscopy)

Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu realizacijom naučnih projekata putem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i međunarodnih projekata, kao i objavom velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima te nekoliko univerzitetskih udžbenika. Ostvarena je saradnja sa uglednim ustanovama iz oblasti endoskopije i transplantacijske medicine u inostranstvu(Istanbul Memorial Hospital, Maryland Baltimor Millitary Hospital, Bologna, Kings College Hospital London). Od 2004.godine do 2015.godine su održavane dvodnevne Gastroenterološke škole i konferencija uz učešće i internacionalnih predavača te workshop sesijom sa live prezentacijom iz endoskopskih sala Klinike.
U skladu sa novim smjernicama u dijagnostici i terapiji gastrointestinalnih oboljenja od strane nadležnih udruženja uvedene su i nove dijagnostičke i terapeutske procedure.
Djelatnosti Klinike su sljedeće:
-Proksimalna i distalna endoskopija, single i double baloon enteroskopija, capsula endoscopy, zaustavljanje krvarenja (mehanička i injekciona hemostaza), dilatacija, plasiranje stentova na različitim nivoima probavne cijevi (ezofagealni, pilorični, duodenalni , kolorektalni samoekspandibilni stent SEMS), vađenje stranog tijela, ligiranje i skleroziranje ezofagealnih varikoziteta, plasiranje Sengstaken-Blakemor sonde, argon plazma koagulacija krvarećih sudova u želucu i dvanaestopalačnom crijevu, skleroziranje hemoroidalnih nodusa, polipektomije, endoskopska submukozna disekcija (ESD), endoskopska mukozna resekcija (EMR), narrow band imaging (NBI), chromoendoscopy,perkutana endoskopska gastrostoma (PEG), perkutani ultrazvuk, ciljane i slijepe biopsije jetre, plasiranje nazogastrične sonde, djagnostička i terapeutska abdominalna punkcija

-Dijagnostički i terapeutski ERCP, ERCP sa biopsijom papile, brush citologijom,ekstrakcijom konkremenata iz bilijarnog stabla i implantacijom plastičnog/ metalnog stenta u bilijarno stablo, ERCP sa balon dilatacijom žučnih vodova, drenažom pankreatične pseudociste, plasiranjem nazobilijarnog katetera,Perkutana transhepatalna holangiografija (PTC) sa uspostavljanjem drenaže

-Dijagnostički i terapeutski endoskopski ultrazvuk (EUS), endoskopski ultrazvučni pregled gornjeg gastrointestinalnog trakta finoiglenom biopsijom EUS FNA, EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem teflonskog gastro-cisto stenta, EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem metalnog gastro-cisto stenta, EUS vođena bilio-želučana drenaža

-Fibrotest i liječenje hroničnog B i C hepatitisa i autoimunog hepatitisa

-Uspješna primjena biološke terapije monoklonalnim antitijelima (anti-TNF antitijela)kao najsavremenije terapije u svijetu u liječenju IBD

KLINIKA ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU - Novosti

Pošaljite upit