Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za gastroenterohepatologiju

Početna » Klinika za gastroenterohepatologiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V.D. Šef klinike
Prim. doc. dr. Nadža Zubčević
GLAVNA SESTRA
Mevlida Gornjaković, DMS
SEKRETARIJAT KLINIKE

Informacije o stanju pacijenata: Odjeljenje za kliničku gastroenterologiju sa interventnom endoskopijom , ljekarska soba, odjel:

033/297-653

033/298-092

Informacije o stanju pacijenata: Odjeljenje za hepatologiju, ljekarska soba, odjel:

033/298-152

033/297-758

Ambulantno polikliničko odjeljenje sa dijagnostičkom i terapeutskom endoskopijom (DIP):

033/297-659

 

033/297-653

033/298-092

033/298-152

033/297-758

033/297-659

INFO PANEL

Klinika za gastroenterohepatologiju osnovana je 1974. godine. Prvi šef i osnivač bio je prof.dr. Hasan Hadžijahić, od tada Klinika se razvija u vodeću gastroenterohepatološku zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini i blisko sarađuje sa gastroenterohepatološkim ustanovama u regiji i svijetu.

Također Klinika za gastroenterohepatologiju postaje najvažniji edukacioni centar za liječnike iz Bosne i Hercegovine.

Trenutno funkciju V.D. Šefa Klinike za gastroenterohepatologiju obnaša prim. doc.dr. Nadža Zubčević.

Klinika za gastroenterohepatologiju prati najnovija dostignuća u dijagnostici i terapiji gastroenterohepatoloških oboljenja zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji liječničkog osoblja u eminentnim centrima u svijetu te svakodnevnim praćenjem informacija iz oblasti gastroenterologije na autoriziranim web stranicama gastroenterohepatoloških udruženja u svijetu.

Ljekari Klinike su članovi internacionalnih asocijacija:

  • EASL (European Association of the Study of the Liver Disease),
  • ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy),
  • ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation)
  • AGA (American Gastroenteroenterology Association),
  • ASGE (American Society of gastrointestinal Endoscopy),
  • ESPEN (European Society of Perenteral and Enteral Nutrition),
  • WGO ( World Gastroenterology Organization),
  • OMED ( World organization for digestive endoscopy).

Klinika za gastroenterohepatologiju uključena je u nekoliko međunarodnih kliničkih studija koje se provode u cilju unapređenja trepijskih opcija za gastroenterohepatološke pacijente.

Zabilježena je kontinuirana uspješnost u naučnom radu realizacijom naučnih projekata putem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i međunarodnih projekata, kao i objavom velikog broja radova u indeksiranim medicinskim časopisima te nekoliko univerzitetskih udžbenika. Ostvarena je saradnja sa uglednim ustanovama iz oblasti endoskopije i transplantacijske medicine u inostranstvu (Istanbul Memorial Hospital, Maryland Baltimor Millitary Hospital, Bologna, Kings College Hospital London). Klinika za gastroenterohepatologiju bila je bila domaćin više gastroenteroloških škola i konferencija te workshop sesija sa live prezentacijom iz endoskopskih sala uz učešće domaćih i internacionalnih predavača.

Također Klinika za gastroenterohepatologiju je cerificirana i akreditovana od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

LOKACIJA