Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

Početna » Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V.D. Šef klinike
PROF.DR. Amel Hadžimehmedagić
GLAVNA SESTRA
HADŽIĆ SEDIJA DMS
Tehnički sekretar

ODJEL KARDIOVASKULARNE HIRUGIJE

tel. lokal 8408 – 09.00 do 10.00 h

ODJEL INTENZIVNE NJEGE KARDIOVASKULARNE HIRURGIJE

tel. lokal 8178 – 09.00 do 10.00 h i od 18.00 do 19.00 h

tel. +387 33 298 197

tel. +387 33 298 101

tel. +387 33 298 219

tel. +387 33 297 705

tel. +387 33 298 172
tel. +387 33 298 174

tel. +387 33 298 403

INFO PANEL

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju djeluje unutar vodeće medicinske ustanove u BiH pružajući najveći broj kardiovaskularnih operacija, te po raznovrsnosti i složenosti operacija i procedura, prednjači u BiH. Operacije obuhvataju široki dijapazon operativnih tehnika kardiovaskularnih bolesti, od neonatalne do najstarije dobi. Operacioni blok se sastoji od klasične, endoskopske i hibridne kardiohirurške sale.

1.Odjeljenje za kardiohirurgiju sa operacionim salama

  1. sve vrste operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim sudovima sa ili bez upotrebe mašine za vantjelesni krvotok
  2. pedijatrijska kardiohirurgija
  3. minimalno – invazivna i endoskopska kardiohirurgija
  4. hibridne kardiohirurške operacije

2.Odjeljenje za vaskularnu hirurgiju sa operacionim salama

 1. sve vrste vaskularnih zahvata uključujući rekonstruktivne elektivne i hitne operacije, te operacije povreda krvnih žila
 2. endovaskularne procedure

3.Odjeljenje intenzivne terapije i njege

 1. najsavremenije i visoko sofisticirano opremljena intenzivna njega trećeg nivoa, sa 12 kreveta
 2. omogućava preoperativnu i postoperativnu intenzivnu terapiju sa kontinuiranim invazivnim hemodinamskim monitoringom i niz savremenih, dijaganostičkih i terapeutskih intervencija iz oblasti kardiovaskularnih oboljenja

4.Specijalističko konsultativne ambulante sa dijagnističkim kabinetima

 1. ambulantno – dijagnistički kabineti u kojima se mogu vršiti sve invazivne i neinvazivne dijagnostičke pretrage iz domena kardiovaskularne hirurgije sa ili bez upotrebe anestezije

LOKACIJA