Klinička mikrobiologija

Pretraga

Imate pitanja?

Vodič za
pacijente
mapa
kcus
Putevi
pacijenta
Medicinski
žurnal

KCUS

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

ŠEF Klinike:

PROF. DR. AMELA DEDEIĆ - LJUBOVIĆ

GLAVNI LABORANT

Prijemna služba:

PRIJEM MATERIJALA 8-10H

IZDAVANJE NALAZA 12-14H

Kontakt informacije

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Česta pitanja (Faq)

Gdje se nalazimo?

Klinička mikrobiologija: Info panel

Laboratorijska dijagnostika je osnovna djelatnost OJ Klinička mikrobiologija, a obuhvata metode iz područja bakteriologije, virusologije, parazitologije, mikologije, imunologije, molekularne medicine, bolničke higijene. Spektar usluga i analiza je veoma širok i stalno se usklađuje sa zahtjevima klinika kao i sa epidemiološkom situacijom u BiH i Evropi.
 
Klinička mikrobiologija pruža oko 200.000 usluga godišnje, kako hospitaliziranim, tako i ambulantnim bolesnicima.
 
Kvalitet rada u svim laboratorijama je podvrgnut unutrašnjoj i vanjskoj kontroli. Redovno se obavlja nadzor nad zaštitom na radu i kontinuirano unapređuje biosigurnost i biobezbijednost u laboratorijama.
 
Laboratorija za serološku i molekularnu dijagnostiku virusnih osipnih groznica i influence prošle su proces akreditacije i dobile certifikat Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Od 2009.god. uveden je laboratorijski informacioni sistem LAMIS.
 
Za više informacija o drugim aktivnostima klinike pogledajte link “Ostale informacije” koji se nalazi na meniju lijevo.

Klinička mikrobiologija - Novosti

Pošaljite upit