Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

OJ Klinička imunologija

Početna » OJ Klinička imunologija

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

V.D. Šef org. jedinice
Prim.prof. dr Lamija Zečević- Pašić
V.D.Glavni inžinjer
Merima Šehić, dipl. ing.med.lab.dijagnostike

tel. 297 – 501

tel. 297 – 050

tel. 297 – 313

tel. 297 – 304

7.30 – 9.30 H

8.00 – 14.00 H

tel. 297 – 321

tel. 297-149

tel. 298 – 108

tel. 298 – 183

tel. 566 – 514

tel. 298 – 325

tel. 297 – 664,

tel. 297 – 733

tel. 297 – 358,

tel. 297 – 655

tel. 297 – 879

tel. 298 – 081
tel. 297 – 030
tel. 297 – 031

INFO PANEL

OJ Klinička biohemija sa imunologijom je organizaciona jedinica KCUS-a koja obavlja laboratorijsku biohemijsku, hematološku, imunološku i toksikološku djelatnost primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za sve  pacijente klinika, institute, kao i za pacijente domova zdravlja I drugih kantona.
U februaru 2018. godine Kliničkoj hemiji i biohemiji pripojena je Klinička imunologija, što je rezultiralo optimizacijom kadra i opreme, a skraćeno je i bespotrebno kretanje pacijenata.

Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u vanjskom programu kontrole kvalitete rada, te posjedovanje certifikata. Laboratorijski program obuhvata širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju savremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse.

Uz temeljni stručni rad, OJ Klinička biohemija sa imunologijom svakodnveno organizuje edukaciju svih profila laboratorijskog osoblja; laboratorijskih tehničara, inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, doktora medicine, magistara farmacije, specijalizanata i specijalista medicinske biohemije.
Uzorkovanje krvi vrši 8 laboratorijskih tehničara kako bi se pacijentima osigurala što kvalitetnija i brža zdravstvena usluga, a ovjera dokumentacije radi se u neposrednoj blizini Prijemnog odjeljenja u prizemlju DIP-a.

LOKACIJA