Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Za v.d. direktora discipline za nauku i nastavu imenovan prim.dr.sci.med Sanko Pandur

Početna » Novosti » Za v.d. direktora discipline za nauku i nastavu imenovan prim.dr.sci.med Sanko Pandur

Za v.d. direktora discipline za nauku i nastavu imenovan prim.dr.sci.med Sanko Pandur

Prim. dr. sci. med. Sanko Pandur imenovan je za v.d. direktora Discipline za nauku i nastavu KCUS. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1991. godine. Specijalista je opće hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije.

Od 1993. godine kao ljekar sekundarac radio je na Institutu za vaskularnu hirurgiju i transplataciju organa. Specijalizaciju iz Opće hirurgije dobio je 1994. godine.

Demobilisan je 1996. godine u činu sanitetskog kapetana Armije BiH.

Rješenjem generalnog direktora KCUS 1996. godine ulazi u prvi sastav tima za razvoj kardiohirurgije u KCUS.

Na 18-o mjesečnu edukaciju iz kardiohirurgije u Kardiohirurški centar Massa u Italiju odlazi 1997. godine.

U sklopu edukacije pohađao je Intenacionalnu školu za srce u Bergamu u okviru koje završava internacionalni master u školskoj 1997-1998. godini pri Univerzitetu za postdiplomske studije «Santa Anna» Piza, Italija.

Diplomu Internacionalnog Mastera iz dječije kardiohirurgije na Univerzitetu za postdiplomske studije «St. Anna « u Pizi Italija dobio je 1998. godine.

Opću hirurgiju specijalizirao je 1999. godine.

Educirao se 1999. godine na Klinici za Dječiju kardiohirurgiju Univerzitetske bolnice Lund u Švedskoj.

Edukacija iz hirurške ehokardiografije i OPCAB hirurgije u Nacionalnom kardiovaskularnom centru Osaka – Japan.

2003. godine boravio je u Univerzitetskoj bolnici Linćeping  na odjelu odrasle kardiohirurgije i  Univerzitetskoj bolnici Lund na Klinici za dječiju kardiohirurgiju.

2003. nastavlja svoj postdiplomski studij pod mentorstvom prof. dr. Vjekoslava Gerca na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

U februaru 2006. godine izabran je za asistenta na Katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Subspecijalistički ispit iz kardiohirurgije položio je 2006. godine. Aktivno učestvuje u odraslom i dječijem kardiohirurškom programu.

Magistarski rad“ odbranio je u martu 2007. godine.

Po sticanju uslova 2010. godine izabran je za višeg asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U junu   2011. aplicirao sa naslovom doktorske teze na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na Kraljevskom koledžu u Londonu 2013. godine završio je naprednu školu morfologije urođenih srčanih mana.

Počasno zvanje primariusa dobio 2014. godine.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u novembru 2014. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „ OPERATIVNA PROGNOZA BOLESNIKA SA SUŽENJEM GLAVNOG STABLA LIJEVE KORONARNE ARTERIJE I ELEKTIVNIH KORONARNIH BOLESNIKA“.

U septembru 2016. izabran za docenta na Katedri za hirurgiju.

Mentorirao je diplomske radove, usmjerene specijalizacije iz kardiovaskularne hirurgije.

Član ispitnih komisija za specijalističke ispite iz opće hirurgije, subspecijalistički ispiti kardiohirurgije i pedijatrijske kardiologije.

U periodu 2018. – 2024. šef Odjela kardiohirurgije u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za srce KM.

Učestvovao je u brojnim edukacijama u Bosni i Hercegovini, zemljama u okruženju i inostranstvu. Autor je više knjiga i publikacija.

Rođen je u Mostaru 1965. godine.