Navigacija Zatvori
Zatvori
Search
Close this search box.

Klinika za nuklearnu medicinu

Početna » Klinika za nuklearnu medicinu

INFO

KONTAKT INFORMACIJE

Šef klinike
PROF. DR. AMELA BEGIĆ
prof. dr. amela begić
GLAVNA SESTRA

ODJELJENJE ZA RADIONUKLIDNU TERAPIJU

tel: +387 33 298 387

ODJELJENJE KLINIČKE ENDOKRINOLOGIJE

tel: +387 33 297 139

Broj telefona: 033/ 29 7340

Fax: 033/ 29 8246

E-mail:  nuk.ambulantnopoliklinickiodjel@kcus.ba

Odjeljenje dijagnostike „in vivo“ (PET/CT i Gama kamera) raspolaže sa SPECT/CT aparatom, PET/CT aparatom i  aparatom za mjerenje gustoće kostiju, na kojima se obavljaju nuklearno-medicinske pretrage.

Broj telefona: 033/29 8310, 033/29 8330

Fax: 033/ 29 8246

E-mail:  nuk.dijagnostika@kcus.ba

Zahtjev za PET/CT

Broj telefona: 033/29 8387

Fax: 033/29 8380

E-mail: radionuklidniodjel@kcus.ba

Broj telefona: 033/29 7139, 033/29 7268, 033/29 8362

Fax: 033/ 29 8246

E-mail: endokrina@kcus.ba

Broj telefona Odjeljenja za oboljenje štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju sa ambulantno polikliničkim odjelom: 033/29 7340

Broj telefona Odjeljenja za dijagnostiku „in vivo“ (PET/CT i Gama kamera): 033/29 8310, 033/29 8330

Broj telefona Odjeljenja kliničke endokrinologije sa ambulantno polikiliničkim odjelom: 033/29 8362

INFO PANEL

Organizaciona struktura:

Odjeljenje za oboljenje štitne žlijezde i metaboličke bolesti kostiju sa ambulantno polikliničkim odjelom.

Na odjeljenju se  pruža kompletna dijagnostička i terapijska paleta usluga kod oboljenja štitne žlijezde i metaboličkih bolesti kostiju. Pri odjeljenju se redovno obavlja FNA (punkcija štitine žlijezde), konzilijarni pregledi za štitnu žlijezdu i konzilijarni pregledi za paratireoidne žlijezde u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti, što podrazumijeva multidisciplinarni pristup ovim oboljenjima.

Broj telefona: 033/ 29 7340

Fax: 033/ 29 8246

E-mail:  nuk.ambulantnopoliklinickiodjel@kcus.ba

Odjeljenje za dijagnostiku „in vivo“ (PET/CT i Gama kamera)

Odjeljenje dijagnostike „in vivo“ (PET/CT i Gama kamera) raspolaže sa SPECT/CT aparatom, PET/CT aparatom i  aparatom za mjerenje gustoće kostiju, na kojima se obavljaju nuklearno-medicinske pretrage.

Broj telefona: 033/29 8310, 033/29 8330

Fax: 033/ 29 8246

E-mail:  nuk.dijagnostika@kcus.ba

Zahtjev za PET/CT

 Odjeljenje za radionuklidnu terapiju

Odijeljenje za radionuklidnu terapiju ima u hospitalnom dijelu 4 sobe, kapaciteta 8 kreveta sa 24 satnim monitoringom. Na Odjeljenju se aplicira prethodno određena doza  joda I-131 u svrhu dijagnostičkog scintigrama, visoke ablativne i terpijske doze, kao i tretmana benignih oboljenja štitne žlijezde.

Broj telefona: 033/29 8387

Fax: 033/29 8380

E-mail: radionuklidniodjel@kcus.ba

 

Odjeljenje kliničke endokrinologije sa ambulantno polikiliničkim odjelom

Odjeljenje kliničke endokrinologije ima u hospitalnom dijelu 22 kreveta, gdje se pružaju usluge za dijagnostiku i lijecenje dijabetesa i endokrinoloških oboljenja.

Broj telefona: 033/29 7139, 033/29 7268, 033/29 8362

Fax: 033/ 29 8246

E-mail: endokrina@kcus.ba

LOKACIJA