ODBRANA MAGISTARSKOG RADA DR. AMELA TUCO

Dr. Amela Tuco je 04.januara 2016. godine u amfiteatru “Prof. dr. Hasan Hadžijahić” Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu javno odbranila magistarski rad na temu: « EFEKTI SELENA KAO ADJUVANTNE TERAPIJE U TRETMANU HASHIMOTO TIREOIDITISA» Komisiju za odbranu magistarskog rada činili su: prof.dr. Amela Begić, predsjednik, prof.dr. Zelija Velija – […]