KCUS će jedini u Federaciji BiH raditi mikrotalasnu ablaciju metastatskih promjena u jetri

Na Klinici za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) urađene su četiri interventne procedure mikrotalasne ablacije metastatskih promjena u jetri. Ova procedura ubuduće će se početi primjenjivati na Klinici za radiologiju KCUS, jer spada u tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Klnika za radiologiju biti će jedina u Federaciji BiH na kojoj će se raditi ova […]