KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU: URAĐENA PRVA MINIMALNO – INVAZIVNA PROCEDURA HIRURGIJE JEDNJAKA U BIH

Na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS uspješno je urađena prva minimalno –invazivna procedura hirurgije jednjaka u Bosni i Hercegovini. Riječ je o hirurškoj proceduri resekcije jednjaka kod 62-godišnjeg pacijenta, kojem je dijagnosticiran tumor donje trećine jednjaka. Hirurški tim koji je uradio operaciju činili su prim.mr.sci Mulabdić Adi, mr.sci.dr Kulo Adnan, dr. Mehić Amina […]