Informacija za javnost – Posjete KCUS

U cilju provođenja higijensko-epidemioloških mjera, posjeta hospitaliziranim pacijentima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, odlaže se do proglašenja kraja pandemije Covid-19 od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Kolegij KCUS-a će svakih petnaest dana vršiti procjenu aktuelne epidemiološke situacije i shodno tome preduzimati adekvatne mjere po pitanju posjeta. Nalaže se šefovima OJ da organizuju proces rada […]