Završeno ispitivanje genetičkih sekvenci novog koronavirusa (SARS-CoV-2) dokazanog u uzorcima testiranim u KCUS

Od početka COVID-19 i identifikacije novog koronavirusa (SARS-CoV-2), laboratorije širom svijeta generišu podatke o sekvencama njegovog genoma doprinoseći razumjevanju ovog oboljenja i istraživanju odgovarajuće terapije i vakcine. Sekvence genoma su, između ostalog, neophodne u razvoju dijagnostičkih testova, praćenju pandemije, te iznalaženju odgovarajućih mjera prevencije i kontrole. U KCUS je do sada testirano oko 25.000 uzoraka […]

Pošaljite upit