STRUČNA PREDAVANJA I RADIONICA NA TEMU „NOVE LABORATORIJSKE ANALIZE ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE OBOLJENJA KARDIOLOGIJE, IMUOLOGIJE I GASTROENTEROHEPATOLOGIJE”

U okviru kontinuiranog programa stručnog usavršavanja i edukacije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu održana su stručna predavanja i  radionica na temu „Nove laboratorijske analize za dijagnostiku i praćenje oboljenja kardiologije, imunologije, gastroenteropatologije “. U toku prve sesije posebnu pažnju privuklo je predavanje na temu „ Unaprijeđenje u trijaži KUM-a kod kardiovaskularnih akutnih stanja“, koje […]