Sve PCR analize uradimo u okviru 24 sata; Kašnjenje u saopćavanju rezultata nisu propust KCUS-a, matične ustanove imaju obavezu saopštiti rezultate građanima

Zbog čestih telefonskih poziva građana obavještavamo javnost da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ima kapacitet laboratorijskog analiziranja 1.000 PCR uzoraka dnevno i da takvim tempom radimo već 2 godine. Svakodnevno naše službe primaju uzorke uzetih testova bolesnika na raznim punktovima u Kantonu Sarajevo. KCUS sve rezultate, odmah po završetku analize, šalje u ustanove iz kojih […]

Pošaljite upit