SAOPĆENJE ZA JAVNOST NAJSAVREMENIJA NEUROHIRURŠKA TEHNOLOGIJA NA KCUS PRVI PUT PRIMJENJEN ROBOTSKI ASISTIRANI SISTEM

Klinika za neurohirurgiju KCUS uvela je u upotrebu najsavremeniju neurohiruršku tehnologiju, iznimno korisnu za obavljanje najkompleksnijih operativnih zahvata mozga i kičme. Riječ je o upotrebi egzoskopa – robotski asistiranog sistema (RoboticScope®) koji uključuje robotsku „ruku“, sistem sa 3D kamerom visoke rezolucije i digitalnim ekranom na glavi (Head-Mounted Display). Ovaj sistem predstavlja najveće tehnološko dostignuće u oblasti […]

Pošaljite upit